Fra Arktis til Brasil

– Første runde med ECO_CARE studentutveksling skjer i desember 2022!

Bilde av Apostolos i bakgrunnen er noen hus som røde og granne, samt et fjell. Mye tyder på at bildet er et såkalt "selfie".
Apostolos Tsiouvalas på feltarbeid i Siorapaluk på Nord-Grønland , sommeren 2022. Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 26.10.22 10:42 Oppdatert: 26.10.22 11:18
Bærekraft Hav Lov og rett

Apostolos Tsiouvalas som til daglig er stipendiat ved Norsk senter for havrett skal i desember reise til Brasil. Dette blir startskuddet for første runde av ECO_CARE-prosjektets utvekslingsprogram. I Brasil skal han delta på ulike aktiviteter i samarbeid mellom UiT og forskningsinstitusjoner i Rio de Janeiro og Brasilia.

Hva er ECO_CARE?

ECO_CARE er et forsknings- og utdanningsprosjekt som blant annet er finansiert av direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Målet er at ECO_CARE både skal forbedre jusutdanninger i Norge og Brazil, og føre til banebrytende forskning basert på en innovativ modell for samarbeid om vannressursforvaltning.

Prosjektet ledes av Margherita P. Poto og Giulia Parola

Les mer på prosjektets egne nettsider!

Den første uka av reisen skal Apostolos tilbringe ved Federal Rural University of Rio de Janeiro (UFRRJ). Der skal han blant annet delta på en todagers workshop sammen med brasilianske PhD- og masterstudenter, samt vitenskapelige ansatte. Under oppholdet er planen at han skal holde foredrag om rettighetene til urfolk i Arktis sett i lys av blant annet klimaendringer og FNs havrettskonvensjon.  

Den andre uken av oppholdet går turen til Brasilia. Der skal han holde en gjesteforelesning for masterstudenter i lovgivningslære, ansatte ved det brasilianske parlamentet, samt parlamentarikere.

Et
Paulo Stanich, mens han var gjesteforsker på UiT, lagde NRK en sak om han, den kan du lese her! Foto: Privat

Gjesteforelesningen skal han holde sammen med Paulo Stanich Neto, som tidligere i høst var gjesteforsker ved UiTs juridiske fakultet. Temaet for foredraget skal være “Multi-Level Governance and Indigenous Participation: The Arctic Council experience and opportunities for application in Brazil”.

Innledningsvis skal Apostolos redegjøre for, samt evaluere hvordan mekanismene som skal sikre urfolks deltakelse i Arktisk råd fungerer. Deretter vil Paulo Stanich reflektere over hvorvidt erfaringene med involvering av urfolk i Arktis er eksempler til etterfølgelse for å fremme urfolks deltakerrettigheter i Brasil.

Meningen er at Apostolos reise skal være starten ECO_CARE-prosjektets utvekslingsprogram. På nyåret er planen at masterstudentene Danilo Augusto Ricco fra UFFRJ og Cecilia Silva Campos fra UNIRIO skal komme til Tromsø for blant annet å lære mer om hva det forskes på ved Norsk senter for havrett.

Vi håper at ECO_CARE-prosjektet de neste to årene utvikler seg til et fruktbart samarbeid mellom UiT og forskningsinstitusjoner i Brasil. Og at det vil gi studenter og vitenskapelige ansatte i begge land mulighet til å delta i tverrfaglige diskusjoner om tema som internasjonal havrett, miljørett, samfunnsvitenskap og urfolksrettigheter.

Lykke til på turen Apostolos!

Er du interessert i miljørett og ressursforvaltning?

Miljørett er et obligatorisk emne på 2. avdeling av masterstudiet i rettsvitenskap på UiT.

Om høsten tilbyr vi på UiT blant annet spesialfagene JUR-3626 General Law of the Sea, JUR-3616 Reindriftsrett og JUR-3618 Havressursrett. Spesialfag ved UiT er åpne for masterstudenter i rettsvitenskap fra både UiT, UiB og UiO!

UiT tilbyr også egne Master of Laws (LL.M.) program i Law of the Sea og Environmental Law

Det juridiske fakultet har også et PhD program, les mer om det her!

Fakultetet er også hjem til Norsk senter for havrett, og forskergruppa på same- og urfolksrett


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Vi anbefaler