UiT flytter inn i nye lokaler i Bodø

Høsten 2023 etablerer UiT Norges arktiske universitet seg i den gamle postgården midt i Bodø sentrum.

Elnar R. Holmen fra Bodøregionens utviklingsselskap (t.v.), Terje Fallmyr, studieleder ved Institutt for informatikk i Bodø, rektor Dag Rune Olsen og Bjørn Fjukstad, fra bedriften DIPS og næringslivsmentor på Institutt for informatikk.
Elnar R. Holmen fra Bodøregionens utviklingsselskap (t.v.), Terje Fallmyr, studieleder ved Institutt for informatikk i Bodø, rektor Dag Rune Olsen og Bjørn Fjukstad, fra bedriften DIPS og næringslivsmentor på Institutt for informatikk var alle til stede da nyheten ble lansert i dag. Foto: Lars Buseth/UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 17.10.22 13:04 Oppdatert: 17.10.22 13:36
Om UiT Studentliv / Studier Teknologi

Det er allerede en sterk kobling mellom UiT og Bodø, gjennom bacheloren som UiT tilbyr i datateknikk, samarbeidet om utplassering av medisinstudenter ved Nordlandssykehuset og et desentralisert vernepleierstudium. Hittil har UiT leid lokaler fra Nord universitet, men i dag kunngjorde rektor ved UiT, Dag Rune Olsen at UiT fra høsten 2023 flytter inn i den gamle postgården i Bodø sentrum. Det skjer samtidig som UiT starter opp en master i informatikk i Bodø.

– Når vi nå skalerer opp med 30 studieplasser på masternivå, får vi for lite plass i lokalene vi leier av Nord universitet, og dessuten trenger Nord den plassen selv. Vi synes også det har en egenverdi både å samlokalisere alle studiene våre og at lokalene er sentrumsnære, sier Dag Rune Olsen.  

De nye lokalene er på 1600 kvadratmeter. Med nytt tilbud i informatikk vil UiT samlet ha om lag 200 studenter i Bodø.

– Vi tror at det å få samlet alle på ett sted vil gi et bedre læringsmiljø og en tydeligere UiT-identitet, sier Olsen.

Næringslivet etterspør IKT

Han forteller at både næringslivet og offentlig sektor etterspør IKT-kompetanse, og at den nye masteren derfor er et kjærkomment tilskudd. IKT står sterkt i næringsliveti regionen, som har ønsket å bidra til finansiering, etablering og drift av en IKT-utdanning. Olsen mener at IKT-studiene er starten på noe mer i Bodø, som tar utgangspunkt i nye teknologer.

– At det nye tilbudet utvikles i tett samarbeid med næringslivet, gjør læringsutbyttet svært relevant, sier Olsen.  


Kortnytt fra Seksjon for kommunikasjon
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Vi anbefaler