ARCEx – et vellykket samarbeid mellom forskning og næringsliv

De siste årene har Institutt for geovitenskap huset forskningssenteret ARCEx (Senter for arktisk petroleumsforskning) som nå har levert sin sluttrapport. Den tverrfaglige forskningen har omfattet basal arktisk geologi, miljørisikoanalyse, marin økologi samt måle- og leteteknologi, og har båret frukter som vil skape ringvirkninger for norsk industri.

Feltarbeid på Svalbard - fra ARCEx sluttrapport
Feltarbeid på Svalbard - fra ARCEx sluttrapport Foto: Sten-Andreas Grundvåg
Portrettbilde av Mortensen, Kai
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Publisert: 19.09.22 14:47 Oppdatert: 19.09.22 15:21
Arktis Energi Teknologi

Senteret har fungert som nasjonal koordinator med ni akademiske partnere, seks industripartnere, et godt samarbeid med Oljedirektoratet og OED, og har involvert mange fagfelt fra Stavanger i sør til Svalbard i nord.

Senterleder prof. Alfred Hanssen uttaler til Forskningsrådets nettsider:

– Senteret har bidratt med forskning for å finne petroleumsressurser i Barentshavet, noe som har vist seg å være vanskelig. Den mest dramatiske forklaringen kan være at istidene har skrapet bort mye av toppdekket på havbunnen i de nordlige farvannene, og at det meste av petroleumsressursene har piplet ut i havet i løpet av noen millioner år.

– En litt mindre dramatisk forklaring kan være at istidene har knadd havbunnen så hardt at den har blitt skråstilt i lengre perioder, og at ressursene har flyttet seg så langt unna at en ikke leter på rett sted.


Kortnytt fra Institutt for geovitenskap, Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler