Error rendering component

Varsler gigantsatsing i Narvik - vil samarbeide med UiT

Aker-konsernet undertegnet tirsdag avtaler om investering i areal og eiendom i Narvik kommune i størrelsesorden 500 millioner kroner. Konserndirektør Øyvind Eriksen i Aker ASA la samtidig vekt på et samarbeid med UiT Norges arktiske universitet i konsernets varslede gigantsatsing i kommunen.

Dronefoto av campus Narvik og bebyggelsen rundt samt Fagernesfjellet
Aker varsler storstilt industrisatsing i Narvik kommune, og vil samarbeide med UiT om utvikling av kompetanse. Foto: Kalle Punsvik
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 26.10.21 15:04 Oppdatert: 26.10.21 15:23
Energi Om UiT Teknologi

Dette er jo strålende nytt og et eksempel på hvor viktig UiT er for satsing og vekst i nord, sier dekan Bjørn Solvang ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) ved UiT i Narvik.

– Kan bli flere etableringer

Ballangsleira, Framneslia, Hergot og Bjerkvik er utpekt som geografiske satsingsområder for det som kan bli en storstilt utvikling av grønn industri i Nord-Norge. Hydrogenfabrikk, grønt stålverk, batterifabrikk og datasenter er blant industrietableringene som alle nå er aktuelle i kommunen.

Bjørn Solvang, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT i Narvik. Foto: Espen Viklem Eidum
Under pressekonferansen i Narvik rådhus tirsdag, dro både ordfører Rune Edvardsen, konserndirektør Øyvind Eriksen og rådmann Lars Skjønnås fram fakultetet ved UiT i Narvik som en viktig medspiller i det videre arbeidet med planene.

– Viktig samarbeid med UiT

Eriksen påpekte at avtalene som foreløpig er inngått, gir Aker utgangspunkt for å samarbeid med universitetet og andre aktører om å utvikle kapasitet og kompetanse «som gjør at ikke dette bare blir produksjon, men også et kompetansesenter for Norge». Skjønnås viste til at det i dialogen med Aker har vært diskutert tekniske studier ved UiT – samt et vitensenter, mens ordfører Rune Edvardsen understreket at fremtidige arbeidsplasser knyttet til satsingene ville være kompetansearbeidsplasser.
Dette handler også om forskning og utvikling. Derfor blir samarbeidet med akademia og IVT-fakultetet veldig viktig, understreket han.

Vi leverer ingeniører og teknologer, ikke bare til hele landsdelen, men også til landet ellers. Vi har stor tro på at vi i det grønne skiftet vil få en enda mer attraktiv posisjon når det gjelder å spre fremtidsrettet kunnskap på disse områdene, og vi skal selvsagt bidra til at Narvik og regionen ellers får den kompetansen en industrisatsing fra Aker krever, sier Bjørn Solvang.


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler