Bestill en forsker

Forskningsdagene 2021
Til forskningsdagene

Bestill en forsker

UiT Norges arktiske universitetet tilbyr utlån av forskere under Forskningsdagene – helt gratis! Vi tilbyr besøk av en rekke forskere innenfor ulike temaer som ønsker å besøke din klasse eller bedrift. Finn et tema som passer for dere og book et uhøytidelig foredrag som både er lærerikt og inspirerende. Tilgangen på forskernes tid er begrenset – så her er det førstemann til mølla! 


Biologisk våpenkappløp

Biologiske våpenkappløp, eller koevolusjon, er fascinerende samvirkning mellom arter.

Sted: Tromsø  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Bli med på et virtuelt tokt med forskningsskipet "Kronprins Haakon"

«Kronprins Haakon» er et av verdens mest avanserte forskningsfartøy. Nå kan du «være med om bord» og få se hvordan forskerne jobber.

Sted: Tromsø

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Feilinformasjon fører ofte til konflikter og ufred. Hvordan kan elevene vite at noe er sant?: fullbooket

Fred og konflikt. Vi erfarer at en av de sterkeste drivkreftene til økt polarisering - er feilinformasjon. Hvordan finner du informasjon som du kan stole på er rett? Hvordan unngår du å bli lurt? Løsningen kan være å bruke gode læringsstrategier og studieteknikker. Å lykkes som elev er å lykkes med å lære – å bli en av de som har knekt kodene.

Sted: Tromsø  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Forumteater - Hvordan bidra til å stanse diskriminering?: fullbooket

Bli med på forumteater om diskriminering! Forumteatermodellen leverer ikke et ferdig stykke når publikum ankommer, men forestillingen skapes sammen med publikum.

Sted: Harstad

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


From the Arctic to Africa – Climate change impacts, challenges, and security threats

Extreme climate change challenges not only our environment, but also our social, political and economic structures - threatening our overall security. 

Sted: Harstad

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Generasjon Z - skyhøye forventninger?: fullbooket

Den såkalte «Generasjon Z», født etter 1995, er på vei ut i arbeid. I hvilken grad har de helt andre forventninger til arbeidslivet enn eldre generasjoner, slik mange mediaoppslag hevder?

Sted: Harstad  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


How has Ghana maintained political stability over the years?

Many countries in Africa have struggled to maintain political stability after gaining independence from colonial rule. Political instability tends to be at its peak in Africa during election periods. Ghana was the first country to gain independence from colonial rule in sub-Saharan Africa and has consistently held relatively peaceful elections since democratic governance was adapted. My presentation will highlight the role of civil society organizations during elections in Ghana based on a research conducted in Ghana about the role of musicians in promoting peace before, during and after elections in Ghana.

Sted: Tromsø  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Hvor er Internettet? Materialitet og makt i digitale nettverk

Foredraget tar opp spørsmål om makt og politikk i dagens nettverksamfunn. Vi fokuserer på en rekke sentrale utfordringer med digital teknologi som deres økende økologiske fotavtrykk, arbeidsforhold i den digitale sektoren av våre økonomier og spørsmål om overvåkning og manipulering i digitale omgivelser. Vi ser at Internettet har en konkret fysisk struktur som er avgjørende for et realistisk perspektiv på denne teknologiens frigjørende potensiale.

Sted: Tromsø  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Islamic legal tradition as cultural competency resource in Social Work

The seminar explains the relevance (as cultural competency resource) of certain aspects of the Islamic legal tradition to the social work profession in Norway. It also elaborates how could social workers use, when relevant, the Islamic legal tradition in cases related to social rights in family issues coming from the Muslim minority backgrounds.

Sted: Alta

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Kreativ og lekende demensomsorg

Hvordan kan du bruke musikk og drama til å tilrettelegge for samskapende og meningsfulle øyeblikk på sykehjemmet der du jobber?

Sted: Harstad

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Kurs i digitale fortellinger

Universitetslektor Ingrid Nielsen Lie og førstelektor Tor Jørgen Schjelde vil i dette kurset lære elevene å lage digitale fortellinger innenfor temaet relasjonelle konflikter; fra saklig uenighet til personlige motsetninger.

Sted: Harstad

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Maksimalt oksygenopptak = din tid på jorda

Maksimalt oksygenopptak bestemmer mye av din utholdenhetsprestasjon i idrett, men visste du at det er den sterkeste faktoren for levetiden din? Dette uavhengig av alle andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer!

Sted: Tromsø  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Mat og trening: hva, hvordan og hvorfor

Tenker du på hva du skal spise før, under og etter trening? Er det vanskelig å holde oversikt? I virvaret av innlegg på nett og sosiale medier er det ikke lett å vite hva som er rett.

Sted: Tromsø  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Mer mangfold = mer konflikt?: fullbooket

Vi lever i et samfunn som blir stadig mer mangfoldig. Men hva er egentlig mangfold, og hva har det å si for hvordan vi lever sammen? Betyr mer mangfold mer konflikt? 

Sted: Harstad

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Myten om den åpne nordlendingen. Å få arbeidsinnvandrere og andre ressurspersoner til å bli.

Mens arbeidsgivere mangler arbeidskraft og kommuner opplever befolkningsnedgang har pandemien tydelig vist betydningen av arbeidskraft fra utlandet. Vi spør hvordan vi kan ta imot og beholde disse ressursene. 

Sted: Tromsø  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Prosjekter som redskap for utvikling: fullbooket

Stadig flere organisasjoner øker antallet prosjekter for å sikre elementer av fornying. Det fins knapt noen organisasjoner som ikke har et innslag av prosjektorganisering. Men er "prosjektifisering" alltid vellykket?

Sted: Harstad

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Radicalisation and terrorism in educational institutions

Violent attacks against so-called soft targets are increasing. How can educational institutions prevent radicalisation among students, and how can they prepare for, and handle, actual violent acts?

Sted: Harstad

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Samarbeid om å lage dokumentarfilm: bidrag til fredsprosesser i Vest-Afrika (Sahel)

Dette foredraget skal vise hvordan en dialogbasert form for dokumentarfilmproduksjon utviklet ved antropologimiljøet ved UiT i samarbeid med universiteter i Kamerun og Mali kan være med på å bidra til bedre krysskulturell kommunikasjon mellom folkegrupper og ulike samfunn. 

Spørsmålet som stilles er: Kan dialogbasert filmproduksjon og diskusjoner rundt slike filmer bidra til konfliktløsning i Sahel? 

Under presentasjonen vil jeg vise en kort film fra en flyktningleir fra Bamako, hovedstaden i Mali, laget av internt fordrevne ungdommer.

Sted: Tromsø  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Social ulighed, længsel, skam og skyld

Professor Ole Henrik Hansen gir en præsentation af forskning som undersøger skismaet mellem forældres krav på kærlighed til deres barn og evnen til at give den – og mulige konsekvenser for barnet.

Sted: Harstad

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Spillet om vannet (Harstadregionen): fullbooket

Vann er verdens viktigste ressurs, og er selve kilden til liv! Globalt er vann et knapphetsgode, mens vi her i Norge stort sett har mer enn nok vann, og til tider altfor mye. Nettopp fordi vann er så viktig, er det også kilden til mange konflikter. I denne presentasjonen vil jeg ta ungene med på et spill om vannressurser, der får vi se om vi blir enige eller om det blir krig om vannet.

Sted: Harstad

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Spillet om vannet (Sør-Varanger): fullbooket

Vann er verdens viktigste ressurs, og er selve kilden til liv! Globalt er vann et knapphetsgode, mens vi her i Norge stort sett har mer enn nok vann, og til tider altfor mye. Nettopp fordi vann er så viktig, er det også kilden til mange konflikter. I denne presentasjonen vil jeg ta ungene med på et spill om vannressurser, der får vi se om vi blir enige eller om det blir krig om vannet.

Sted: Kirkenes

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Tillit og trussel i Norge og Russland

Tillit og trussel kan oppfattes som motsetninger siden tillit trives best der trussel er fraværende i et forhold. Hva betyr ordet “trussel” i Norge, og hva slags assosiasjoner har nordmenn til dette ordet? På russisk kan vi oversette “trussel” med ordet “ugroza”, men assosiasjoner som russere har til sitt ord kan være svært annerledes. Den norske og russiske oppfatningen av tillit kan være like annerledes, særlig når det gjelder forholdet mellom innbyggerne og staten. Rollen til tillit er spesielt viktig når vi opplever en krevende situasjon som for eksempel en pandemi: uten tillit kan ikke staten stole på at folk vil følge reglene, og uten tillit kan ikke folk stole på at staten ikke fører dem på ville veier. Tillit er skjør og krevende, og vi skal se på hvordan den kan både underbygges og undergraves.

Sted: Tromsø  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Ungdommens flukt fra Nord-Norge: fullbooket

Hvordan kan Nord-Norge holde litt bedre på ungdommen enn i dag? En ny spørreundersøkelse blant 659 unge voksne i landsdelen kan gi noen holdepunkter.

Sted: Harstad  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Filter (x) nullstill