Bestill en forsker

Forskningsdagene 2022
Til forskningsdagene

Bestill en forsker

UiT Norges arktiske universitetet tilbyr utlån av forskere under Forskningsdagene – helt gratis! Vi tilbyr besøk av en rekke forskere innenfor ulike temaer som ønsker å besøke din klasse eller bedrift. Finn et tema som passer for dere og book et uhøytidelig foredrag som både er lærerikt og inspirerende. Tilgangen på forskernes tid er begrenset – så her er det førstemann til mølla! 


Arbeidslivets rettigheter og plikter – en grunnleggende innføring for nye i arbeidslivet, gründere og startups

Arbeidslivets rettigheter og plikter – en grunnleggende innføring for nye i arbeidslivet, gründere og startups

Hvilke rettigheter har jeg som arbeidstaker og hvilke plikter har jeg? Hvordan foregår ansettelsesprosessen? Kan arbeidsgiver spørre om jeg er gravid eller har planer om å stifte familie i et jobbintervju?

Sted: Harstad

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Barnets beste – hvordan kan skole, barnehage og barnevern jobbe sammen?

Barnets beste – hvordan kan skole, barnehage og barnevern jobbe sammen?

Foredraget tar for seg tverrprofesjonelt samarbeid mellom skole, barnehage og barnevern. Hensikten er å belyse de utfordringer skoler, barnehager og barnevernstjenesten kan stå i når vi bekymrer oss for et barn, samt å vise til hvilke muligheter man har for et godt samarbeid.

Sted: Harstad  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Bilingualism, mind and brain

Bilingualism, mind and brain

Being able to speak more than one language has known benefits – it boosts career prospects, makes it easier to communicate abroad, and provides deeper insight to other cultures. In recent decades, researchers have studied the neurocognitive effects of bilingualism and found that bilingual experience also seems to (quite literally) change the structure and function of your brain. In this lecture you will learn more about what happens to the brain when it has to juggle more than one language, and how bilingualism can help maintain healthy mind and brain as we age.

Sted: Tromsø  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Flash floods – how does it affect us?

Flash floods – how does it affect us?

Flooding events have increased in frequency and intensity in the last several decades in Norway, despite this, accurate flood event documentation remains challenging. (Foredraget er på engelsk).

Sted: Narvik, Harstad, Tromsø  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Fra skipper til los - går dette knirkefritt? Medikamentfri behandling i psykisk helsevern

Fra skipper til los - går dette knirkefritt? Medikamentfri behandling i psykisk helsevern

Miljøterapeuters erfaringer med medikamentfri behandling i psykisk helsevern. Hva skjer med hjelperrollen når en ny tenkning og et nytt behandlingstilbud innføres i en eksisterende kultur?

Sted: Harstad  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Førstehjelp ved drukning

Førstehjelp ved drukning

Drukning er en av de vanligste årsakene til død blant gutter i alderen 5-14 år på verdensbasis. Dette foredraget vil bestå av gjennomgang av prinsippene ved hjertelunge redning ved drukning, samt praktiske øvelser som frie luftveier, sideleie og hjertelunge redning. For de eldste gruppene (ungdomsskole, videregående og voksne) vil det også læres/demonstreres bruk av hjertestarter.

Sted: Harstad

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Hodet over vannet – overskudd i hverdagen en ressurs for foreldre i barnevernet?

Hodet over vannet – overskudd i hverdagen en ressurs for foreldre i barnevernet?

Vi vet at høy problembelastning og stress tærer på overskuddet vi trenger for å fungere i hverdagen. Dette er en alvorlig utfordring for foreldre i barnevernet som har komplekse livssituasjoner. Nettopp fordi overskudd er menneskets hjelpemotor, vil det å mangle det få følger for hverdagslivet her og nå.

Sted: Harstad  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


How can the Aquaculture industry adapt to climate change?

How can the Aquaculture industry adapt to climate change?

From thinking to doing: integrating climate change adaptation strategies into Northern Norway’s aquaculture industry. Foredraget er på engelsk.

Sted: Harstad  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Imagining the futures of fisheries and coasts

Imagining the futures of fisheries and coasts

Hvordan ser fremtidens forvaltning av hav og kyst ut? 

Sted: Tromsø

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Kan vi stole på forskning? FULLBOOKET!

Kan vi stole på forskning? FULLBOOKET!

Kan vitenskap gi oss sikker kunnskap? Er forskningsfunn noen ganger en slags fake news, eller er faktasjekk unødvendig?

Sted: Harstad  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Kjernekvadranten – for større selvinnsikt

Kjernekvadranten – for større selvinnsikt

Lær en liten modell for stor selvinnsikt.

Sted: Harstad

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Kystfiskematematikk og skolematematikk

Kystfiskematematikk og skolematematikk

Kystens begrep méd er sentralt for blant annet å finne frem på havet og for å lokalisere fiskeplasser. En tradisjonell euklidsk beskrivelse går ut på at ei méd er ei rett linje gitt ved to punkter. Kystens folk har imidlertid utviklet sitt eget funksjonelle språk knyttet til begrepet méd. Der skolematematikken refererer til begreper fra euklidsk geometri, har kystfiskerne utviklet egne begreper og egen terminologi.

Sted: Tromsø

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Myten om den åpne nordlendingen. Å få arbeidsinnvandrere og andre ressurspersoner til å bli boende.

Myten om den åpne nordlendingen. Å få arbeidsinnvandrere og andre ressurspersoner til å bli boende.

Mens arbeidsgivere mangler arbeidskraft og kommuner opplever befolkningsnedgang har pandemien tydelig vist betydningen av arbeidskraft fra utlandet. Vi spør hvordan vi kan ta imot og beholde de ressursene som nye innbyggere utgjør.  

 

Sted: Tromsø

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Når ansvar delegeres ned i organisasjonen - FULLBOOKET!

Når ansvar delegeres ned i organisasjonen - FULLBOOKET!

I forskning om delegering av oppgaver fremstilles førstelinjeledere som den forlengede armen til toppledelsen og personalavdelingen i organisasjonen. 

Sted: Harstad

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Social Rights and Social Work

Social Rights and Social Work

All human rights are relevant to social work, but social rights are especially important for social work in the welfare state context. The lecture discusses how social rights and social work are interconnected and can promote each other.

Sted: Alta  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Å finne fram i havet av informasjon - AVLYST

Å finne fram i havet av informasjon - AVLYST

Hvordan finner DU det beste i det uendelige havet av informasjon? Det er ikke alltid at det beste flyter øverst - det kan nemlig være gjemt i dypet!

Sted: Tromsø  (Tilgjengelig digitalt)

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Økonomenes løsninger på miljøproblemer - illustrert med striden i Repparfjorden

Økonomenes løsninger på miljøproblemer - illustrert med striden i Repparfjorden

Miljøproblemer og forvaltning av naturressurser har de siste 50 årene fått stor plass i økonomisk faglitteratur, herunder analyser av ulike offentlige virkemidler.

Sted: Harstad

Mer informasjon om foredraget Bestill forsker


Filter (x) nullstill