FORSKNINGSDAGENE 16. 27.SEPTEMBER 2020

De siste årene har vi fått mye ny kunnskap om hjernen. Likevel er hjernen fortsatt det organet vi vet minst om. I 2020 settes hjernen på dagsorden under Forskningsdagene.

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten.


Målsetningene for festivalen er å:
  • Skape begeistring og forståelse for forskning
  • Formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv
  • Vise sammenheng mellom forskning, innovasjon og næringsliv
  • Vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
  • Bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker
Gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og på forskjellige kunnskapsnivåer få et innblikk i forskningens verden. For å nå målgruppene har mange av arrangementene under Forskningsdagene fjernet seg langt fra forskernes tradisjonelle presentasjonsform - foredraget. Arrangementene spenner fra åpne laboratorium, utstillinger og debatter til båtturer, quizer og Forsker grand prix-show. Det aller, aller meste som skjer er gratis. Festivalen starter hvert år på onsdagen i uke nr 38 og avsluttes søndagen i uke 39.

Program for Forskningsdagene 2020 kommer snart