RehabLos

Målet med studien er å utvikle en tverrfaglig, sektorovergripende og digitalstøttet rehabiliteringsmodell - RehabLos - for å styrke egenmobilisering og arbeids- og samfunnsinkludering for voksne med ervervet hjerneskade.

Metodene som anvendes i prosjektet bygger på grunnprinsippene fra Experience-based co-design (EBCD), hvor brukere, tjenesteytere og andre aktører samarbeider for å identifisere og overkomme utfordringene for å videreutvikle tjenesten. Forskningsgruppen vil derfor samarbeide tett med brukere og pårørende, tverrfaglig helsepersonell fra spesialist og kommunesektoren, jobbspesialister fra NAV, frivillige organisasjoner.

RehabLos prosjektet ledes av Cathrine Arntzen i samarbeid med Astrid Gramstad, Marianne Eliassen og Hege Andreassen. Tre stipendiatstillinger er tilknyttet prosjektet og finansieres av HelseNord, Fysiofondet –fond til etter og videreutdanning for fysioterapeuter og Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet. Forskningsprosjektet er forankret i Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord ved UiT Norges arktiske universitet.