Jens Breivik disputerer 25. september

Jens Breivik har vært medlem av forskningsgruppen i Pedagogisk filosofi siden 2016, og arbeidet tidligere ved Result, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, UiT. Han har siden 2019 vært tilsatt ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk som førsteamanuensis i pedagogikk. Fredag 25. september disputerer han for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap. Dersom du ønsker å være tilstede i Aud 3 i teorifagsbyggets hus 6 må du melde deg på. Eller du kan følge prøveforelesning og disputas digitalt. Lenke til arrangementet. Hurra for Jens!Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 15.09.2020 10:40