Disputas: Jens Breivik, institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Cand.philol. Jens Breivik disputerer for PhD.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde pedagogikk. 

"Searching for a framework to analyze critical thinking and rational argumentation in online educational discussions"

 

Du kan følge disputas digitalt (og prøveforelesning) her: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/444dc8dce8f74ad0ac2cec37f4209d6f21

Prøveforelesning starter 10:10 samme dag: https://uit.no/tavla/artikkel/699054/proveforelesning_jens_breivik_institutt_for_laer 

 

Sammendrag av avhandlingen:

Teachers set up online discussion boards to promote student interaction thereby enhancing students’ ability to think critically and present rational arguments. Researchers seek to investigate how participation in online discussions affects students learning and how the facilitation of educational discussion influences student participation in such discussions. To do this, researchers have suggested several frameworks and coding schemes to analyze such discussions.

The Community of Inquiry framework hold progress through phases of an inquiry process as an indicator for critical thinking and thereby successful discussions. Frameworks building on Toulmin’s argument model hold presence of certain argument components as an indicator for rational argumentation. In the thesis, I discuss how suitable these two frameworks are for analyzing online, educational discussions.

Sound conceptions of critical thinking and rational argumentation is vital for both education and research.

 

Avhandlingen er tilgjengelig i Munin: https://munin.uit.no/handle/10037/19214

 

Veiledere: 

Hovedveileder: professor Mariann Solberg, UiT Norges arktiske universitet  

Biveileder: dosent Marit Allern, UiT Norges arktiske universitet  

 

Bedømmelseskomité:

Professor ph.d. Marit Honerød Hoveid, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), førsteopponent

Universitetadjunkt ph.d. Stefan Stenbom, Kunliga Tekniska högskolan (KTH), andreopponent

Professor dr.polit., Jon-Håkon Schultz, UiT Norges arktiske universitet, leder av komité

 

Disputasleder:

Assisterende instuttleder Gøril Figenschou, institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet

De som ønsker å opponere ex. auditorio kan sende epost til leder av disputas goril.figenschou@uit.no innen kl. 14:00 disputasdagen.

 

Påmelding til arrangementet gjelder både prøveforelesning og disputas. 

NB: På grunn av smittevern er det kun påmeldte deltakere som slippes inn i lokalet. 

Når: 25.09.20 kl 12.15–15.30
Hvor: Aud 3 Teo-H6 (6.303)
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Andreas Galåen
E-post: ang035@uit.no

Påmelding
Frist: 24.09.2020
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender