Skal avsløre lungekreft på et tidlig tidspunkt

Et nytt forskningsprosjekt skal bidra til at legen kun trenger å ta en blodprøve som identifiserer lungekreft på et tidlig tidspunkt. – Det vil redde mange liv.

blodprøve
Tenk om en slik blodprøve var alt man trengte for å konstantere lungekreft på et tidlig tidspunkt? I dag blir ofte kreften oppdaget for sent. Mange pasienter har dermed fått spredning, og sjansene for å dø innen fem år er stor.
Foto: www.colourbox.com

Det sier førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, Torkjel Sandanger, som nå starter opp et stort internasjonalt prosjekt, kalt Id-lung.

Målsettingen er å identifisere såkalte biomarkører i blod, slik at lungekreft med spredning kan oppdages på et tidlig tidspunkt.

Sammenligne friske med kreftrammede

For å oppnå dette, har Id-lung tilgang til 55.000 blodprøver fra Kvinner og Kreftstudien til UiT. Blodet ble samlet inn mellom 2003 og 2006.

I tillegg har forskerne tilgang på data fra Italia, Sverige, Storbritannia og også fra en studie i Trøndelag. Til sammen fem kohorter.

– Årlig får vi oppdatering på om disse kvinnene har fått kreft i ettertid, samt hvilket tidspunkt kreften ble oppdaget, sier Sandanger.

Ved å sammenligne de som får kreft, med de som ikke får kreft, så er håper han og kollegaene å finne markører i blodet som identifiserer de som får kreft.

Sandanger forteller at de ser flere og tydeligere endringer over tid i blodet til kvinnene som får kreft med spredning enn de som ikke får spredning.

– Vi må bare vite hva vi skal lete etter, legger han til.
Kort fortalt, så ser forskerne i Id-lung på pasientenes DNA-metylering, mRNA og microRNA i blodprøver fra årene før de fikk kreft. Målet er at  disse signalene skal kunne utvikles til en test i blod som avslører risiko.

Lungekreft tar flest liv

Lungekreft er i dag den kreftformen som forårsaker flest dødsfall i året av alle kreftformer. Årsaken er stort sett at kreften får tid til å spre seg før den oppdages. Derfor er det viktig å få inn pasientene til behandling/oppfølging så tidlig som mulig.

– En tidligere diagnose vil på sikt kunne føre til økt overlevelse. Vår forskningsgruppe har nylig vist at man kan finne unike endringer over tid i genuttrykket i blodet hos kvinner som senere utviklet brystkreft. Nå vil vi undersøke om vi kan gjøre tilsvarende funn for lungekreft.

Id-lung har egen oppdatert nettside, og det er FRIPRO-midler fra Forskninsrådet og støtte fra Kreftforeningen som finansierer den viktige forskningen.

Dør innen fem år

Tallene for lungekreft er dyster, for har man fått spredning, er sjansene store for å dø innen fem år.

Selv om vi her i Vesten har kuttet ned på sigarettene, så er tobakksrøyking en stigende trend i Østen.

– Her i Norge har menn med lungekreftdiagnose nådd toppen. Nå går det heldigvis nedover, men for damer er lungekreft fortsatt et økende problem, sier postdoktor Therese Haugdahl Nøst ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Men det er ikke bare tobakk som har skylda. Hun forteller at i underkant av 20 prosent av de som får lungekreft er ikke-røykere.

Torkjel Sandanger
Torkjel Sandanger leder prosjektet Id-lung som er et internasjonalt forskningssamarbeid. Foto: Sondre Vestermo

Blodprøve for brystkreft

Ifølge Torkjel Sandanger, er det mange forskere som leter etter biomarkører i blod for å tidlig kunne diagnostisere lungekreft, men derimot er det ikke mange som går like grundig til verks som Id-lung med data fra så mange biologiske nivå.

Og at slik forskning er viktig, viser blant annet resultatene til professor Eiliv Lund ved Det helsevitenskapelige fakultet. Han har nå klart, gjennom prosjektet Kvinner og kreft, utviklet et patent på en gentest som kan skille mellom dem som har brystkreft og de som er friske. Målet er at en eventuell kreftpasient skal kunne ta en enkel blodprøve, noe som vil være til stor nytte for de menneskene i verden som ikke har tilgang for mammografi.

Les også: Jubler for 6,6 millioner kroner kreftforskning

Les også: Biomarkerer bedrer fremtidsutsiktene for lungekreft

Besøk nettsiden til Id-lung: uit.no/forskning/idlungAnsvarlig for siden:
Sist oppdatert: 22.03.2018 14:23