Id-Lung

Lungekreft er i dag den kreftformen som forårsaker flest kreftdødsfall i året. Dette skyldes i all hovedsak at kreften blir påvist for sent, og at vi ikke klarer å identifisere de med fare for spredning av sykdommen i kroppen tidlig nok.

Målsetningen med prosjektet er å identifisere såkalte biomarkører i blod, slik at lungekreft med spredning (metastatisk lungekreft) kan oppdages på et tidlig tidspunkt. En tidligere diagnose vil på sikt kunne føre til økt overlevelse. Vår forskningsgruppe har nylig vist at nye statistiske metoder gjør det mulig å vise unike endringer over tid i genuttrykket (hvilke gener som er aktive) i blodet hos kvinner som senere utviklet metastatisk brystkreft. Nå vil vi undersøke om vi kan gjøre tilsvarende funn for lungekreft.

Vi skal undersøke blodprøver fra pasienter tatt 0-12 år før diagnosen ble stilt i fire europeiske kohorter, samt prøver tatt ved diagnosetidspunktet i en femte kohorte. I disse blodprøvene vil vi analysere tre ulike biomarkører, såkalte «omics» nivå; genuttrykk, DNA-metylering og microRNA.

Innsamling av klinisk data vil også gjøre det mulig å analysere data for undergrupper av lungekreft med forskjeller knyttet til f.eks overlevelse og behandling.

Konsortiet som skal samarbeide om dette består av seks ledende europeiske institusjoner med ekspertise innenfor epidemiologi, bioinformatikk/biostatistikk, genomikk og kreftbiologi. I felleskap skal nye metoder utvikles for denne typen kompliserte analyser hvor særlig endring over tid står sentralt. Vi sikter på at våre resultater vil flytte den internasjonal forskningsfronten, og på sikt redusere samfunnskostnader forbundet med kreftdiagnostikk og behandling. 

Nyheter

Gratis lunsjmøte om epigenetikk og persontilpasset medisin

Persontilpasset medisin og kunnskap om epigenetikk er to viktige områder for å forstå ulike typer sykdommer. Disse områdene er også avgjørende for få til god behandling og forebygge sykdommer på best mulig måte. På dette seminaret skal vi få vite litt mer om begge disse områdene. Det er åpent for alle, ta med en venn eller kollega, det blir mingling og servering i etterkant av arrangementet.

21.03.2018

Skal avsløre lungekreft på et tidlig tidspunkt

Et nytt forskningsprosjekt skal bidra til at legen kun trenger å ta en blodprøve som identifiserer lungekreft på et tidlig tidspunkt. – Det vil redde mange liv. 

06.04.2017

Jubler for 6,6 millioner til forskning på lungekreft

– Vi har et klart mål om at dette skal få direkte betydning for pasientene, lover professor Tom Dønnem.

06.04.2017

English version

 


Id-Lung
Identifying biomarkers of metastatic lung cancer using gene expression, DNA methylation and microRNA in blood prior to clinical diagnosis