Tren deg beinhard

Et aktivt og røykfritt liv i yngre år reduserer risikoen for beinbrudd betydelig i alderdommen.

 Nina Emaus
Forsker Nina Emaus ved Universitetet i Tromsø. Foto: UiT

Det er påvist før, men resultater fra to runder av befolkningsundersøkelsen i Tromsø underbygger det ytterligere; et aktivt og røykfritt liv i yngre år reduserer risikoen for beinbrudd betydelig i alderdommen. 

Forsker Nina Emaus ved Universitetet i Tromsø har sett på beinmassetetthet i underarmen til 5771 kvinner og menn i alderen 25 til 84 år i Tromsøundersøkelsene i 1994 og 2001. Faktorer som røyking, fysisk aktivitet og vekt er sammenstilt og analysert. Konklusjonen er at vi kan drive bevisst forebygging i ung alder for å redusere risiko for beinbrudd etter fylte 60 år.

Store forskjeller ved 80 år
Fram til i slutten av 30-årene øker beinmassetettheten hos de fleste av oss. Deretter begynner det å gå nedover. Redusert beinstyrke gjør oss mer utsatt for brudd. Forskningen i Tromsø viser at de tre faktorene røyking, fysisk aktivitet og vekt påvirker beinstyrken.

- Ved 60 år er det litt større risiko for beinbrudd hos begge kjønn dersom man har røykt og vært lite fysisk aktiv sammenlignet med personer som har trent og unngått røyking. Ved 80 år er forskjellene betydelig større, sier Emaus.

- 80 år gamle kvinner har 60 prosent mindre risiko for beinbrudd dersom de har vært fysisk aktive og røykfri i yngre år sammenlignet med inaktive medsøstre som også har røkt. 80 år gamle menn med ei aktiv og røykfri fortid har 40 prosent mindre risiko for beinbrudd sammenlignet med inaktive røykere, sier Nina Emaus.

Årlig 9000 hoftebrudd
Norge er et av de landene i verden som har høyest forekomst av både underarms-, ryggvirvel- og lårhalsbrudd. Årlig forekommer det ca. 9000 hoftebrudd og ca. 13.500 håndleddsbrudd i Norge. Ca. 140.000 norske kvinner har forandringer i ryggen som kan være forårsaket av kompresjonsbrudd.

Nina Emaus presenterte sine resultater på Helseforskningskonferansen.Ansvarlig for siden: Hilde Annie Pettersen
Sist oppdatert: 08.11.2021 12:34