Seksjon for digitale basistjenester


Seksjon for digitale basistjenester (BASE) leverer tjenester og rådgivning på tvers av ITA og UiT med ansvar for detaljering av digitale basistjenester, tilkobling og nettverk, skyteam i prosessering og lagring, samt IT-brukerstøtte.

Ansatte ved Seksjon for digitale basistjenester:

[Loading...]