Seksjon for rådgivning og forvaltning


   

Seksjon for rådgivning og forvaltning (RING) jobber med tjenesteleveranse og rådgivning på tvers. RING har ansvar for virksomhetsarkitektur, informasjonsforvaltning, IT-prosjekter og programledelse, kvalitetssikring, tjenesteintegrasjon og kundeoppfølging, IT økonomistyring, IT HR, endringsledelse og kommunikasjon, samt rådgivning innen forvaltning.

Offentlig journal

Ansatte ved Seksjon for rådgivning og forvaltning:

[Loading...]