Seksjon for rådgivning og forvaltning


English flag   

Seksjonen består av 13 ansatte som til sammen bistår kjernevirksomheten ved UiT i digitaliserings- og moderniseringsarbeid, herunder teknologisk rådgivning og prosess-støtte, samt å tilrettelegge for moderniseringsløp. 

Ansatte ved Seksjon for rådgivning og forvaltning:

[Loading...]