Digitalisering

Digitalisering er et virkemiddel for å fornye, forenkle og forbedre forskning, utdanning, formidling og forvaltning av UiT. Vi har hatt en digitaliseringsstrategi ved UiT siden 2016, og i 2019 ble det opprettet et Digitaliseringsråd.

 

For å få mer fart på digitaliseringsarbeidet har digitaliseringsrådet besluttet å lage en tiltaksplan der konkrete tiltak identifiseres og prioriteres for finansiering. Tiltaksplanen skal bidra til at UiT når målene i Drivkraft i nord, og har samme inndeling i utdanning, forskning, formidling og administrasjon. Digitaliseringsrådet ønsker at innspill til denne skal komme fra hele organisasjonen, og ber om at gode ideer og ønsker samles inn. Til det formålet er det under oppretting en idéportal, og det arbeides med en løsning for å enkelt kunne sende inn gode ideer. Både studenter og ansatte oppfordres derfor til å engasjere seg.

Bidra gjerne til digitaliseringsarbeidet ved å delta i diskusjonen under, eller send inn tanker, ideer, kjeft og ros til Aase TveitoDigitaliseringsrådet

 Medlemmene av Digitaliseringsrådet er valgt blant medlemmer i andre strategiske utvalg og nasjonale organer for digitalisering. Mandat for digitaliseringrådet er vedtatt av universitetsdirektøren. Rådet ledes av assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann 

Videre består rådet av 

Direktør ved universitetsbiblioteket Johanne Raade 

Prodekan forskning og innovasjon, Helsefak, Johanne U Ericson Sollid 

Prodekan utdanning, IVT, Ragnhild Johanne Rensaa 

Leder, Studentparlamentet Hermann Siggerud

Avdelingsdirektør FUF, Heidi Adolfsen

Avdelingsdirektør ITA Stig Ørsje

 

Sekretær for utvalget er Aase Tveito

Om Digitaliseringsstrategien
Prosjekter

Her ligger en oversikt over de prosjektene vi har kommet i gang med så langt.

Digital pensumliste

Data fra seniorforskere

Forskerstøtteportalen

Forskningsdata på kart