Digitalisering

Styret vedtok digitaliseringsstrategi for UiT i Sak 33/16 og behandlet en plan for implementering i Sak 65/16. I denne planen ligger det konkrete forslag til satsinger i 2017. I tillegg skal det utarbeides en mer helhetlig plan for resten av strategiens virkeperiode (frem til 2020)

Digitaliseringsstrategien skal bidra til at UiT når målene i Drivkraft i nord, og har samme inndeling i utdanning, forskning, formidling og administrasjon. Det er nedsatt én arbeidsgruppe for å se på implementering av digitaliseringsstrategien innenfor utdanning og én innenfor forskning, mens formidling og administrasjon foreløpig dekkes av Adm2020-prosjekter.

På denne siden ønsker vi først og fremst å invitere til innspill, ideer og tanker omkring digitaliseiring, fordi vi vet at det tenkes veldig klokt om dette på mange steder ved UiT. Både studenter og ansatte oppfordres derfor til å engasjere seg i arbeidet med å bli et heldigitalisert universitet.

Bidra gjerne til digitaliseringsarbeidet ved å delta i diskusjonen under, eller send inn tanker, ideer, kjeft og ros til Aase TveitoArbeidsgruppene

Det er satt ned to arbeidsgrupper for å jobbe med handlingsplanen for implementering av digitaliseringsstrategien:

Se gruppen for forskning her 

Se gruppen for utdanning her

Om Digitaliseringsstrategien
Prosjekter

Her ligger en oversikt over de prosjektene vi har kommet i gang med så langt.

Digital pensumliste

Data fra seniorforskere

Forskerstøtteportalen

Forskningsdata på kart