Seksjon for virksomhetsnære tjenester


Arbeidet ved seksjon for virksomhetsnære tjenester (VITE) sentreres rundt tjenestelinjene hvor de ansatte fyller rollene digital partner, skytjenestekoordinator, tjenesteutvikler, løsningsingeniør/applikasjonsutvikler og dataingeniør for lærings- og virksomhetsanalyse.

Ansatte ved Seksjon for virksomhetsnære tjenester:

[Loading...]


Arrangementer