Seksjon for virksomhetsnære tjenester


Arbeidet ved seksjon for virksomhetsnære tjenester (VITE) sentreres rundt tjenestelinjene hvor de ansatte fyller rollene digital partner, skytjenestekoordinator, tjenesteutvikler, løsningsingeniør/applikasjonsutvikler og dataingeniør for lærings- og virksomhetsanalyse.

Ansatte ved Seksjon for virksomhetsnære tjenester:

[Loading...]


Arrangementer


Excelkurs nummer 3

5. oktober     13:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJiZTM1NmUtN2JmMi00ZjhmLWFlZGEtY2M1NzQ1NzM2MWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d     Digitalt    

Teamskurs - Samhandling

12. oktober     13:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRiZWJjMjEtMTgzYi00MzZlLTk0MmYtMWQzNmY0NTdjMzIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d     Digitalt