Foto: Richard Semik

Institutt for samfunnsvitenskap


English flag   

Institutt for samfunnsvitenskap er et tematisk allsidig samfunnsfaglig institutt som samler fagmiljø innenfor statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og samfunnsplanlegging og kulturforståelse under samme tak.

Instituttet driver forskning og utdanning på høyt nivå. Forskningsvirksomheten fordeler seg hovedsakelig på grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid og dekker en bred portefølje av temaer. Instituttet tilbyr flere ulike utdanninger på både bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

I tillegg til studiene nevnt ovenfor tilbyr instituttet et tverrfaglig masterprogram, Visual Anthropology – master, en internasjonal samarbeidsgrad: Nordic Urban Planning studies og to erfaringsbaserte masterprogram: Organisasjon og ledelse for offentlig sektor og Strategisk ledelse og økonomi (i samarbeid med Handelshøgskolen).  Visual Anthropology – master er et engelskspråklig studie som tar for seg antropologisk og etnografisk forskning med film som virkemiddel. Nordic Urban Planning Studies er en internasjonal master som tas ved UiT, Roskilde University og Malmö University. De erfaringsbaserte masterprogrammene tar for seg organisasjon og lederkompetanse knyttet opp mot de særskilte utfordringene ledere i offentlig og privat sektor møter.

Hva er statsvitenskap?

Hva er sosiologi?

Hva er sosialantropologi?

Hva er samfunnsplanlegging og kulturforståelse?

 
Visual anthropology - master

Visual anthropology
 er et tverrfaglig, engelskspråklig studie som tar for seg antropologisk og etnografisk forskning med film som virkemiddel.

Ansatte ved Institutt for samfunnsvitenskap: