Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium

Varighet: 1 Semester

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium

Varighet: 1 Semester

Studiested
Nettbasert
Søknadsfrist
1. juni
Søking og opptak
Slik søker du

Dersom du ønsker å studere statsvitenskap, har du mulighet til å ta det første semesteret nettbasert. Sammen med de nettbaserte variantene av examen philosophicum og examen facultatum, tar du et nettbasert emne i statsvitenskap: STV-1000 Politisk analyse. I dette emnet introduseres du for sentrale begreper og perspektiver i statsvitenskap. Politisk analyse gir en bred innføring i statsvitenskap som fagdisiplin og retter seg mot deg som er interessert i spørsmål om politikk, demokrati og politiske prosesser.

Spørsmål om studiet
Catrine.jpg
Catrine Stenvold Øien

Førstekonsulent


Dette nettbaserte studiet gir deg som student mulighet til å studere hvor du vil, og når du vil.

Examen philosophicum og examen facultatum er obligatoriske emner i bachelorstudiet i statsvitenskap, mens STV-1000 politisk analyse er anbefalt som innføringsemne i studiet.

Generell studiekompetanse.Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Foreløpig ikke tilgjengelig