Ansatte – Institutt for samfunnsvitenskap

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for samfunnsvitenskap

Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen

Professor, sosiologi
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aarsæther, Nils Johan

emeriti
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Adrian, Stine Willum

Professor i sundhedssociologi, velfærd og kvalitative metoder
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Andersen, Hege

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Anderssen, Jorid Sigrun

professor Dr Philos, sosiologi
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Arntsen, Bjørn Magne

Førsteamanuensis, Visuelle kulturstudier
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aune, Marte

Stipendiat
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aure, Marit

Professor i sosiologi og kjønnstudier ISV
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Benjegård, Mina Elisabeth

Forsker
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bertelsen, Rasmus Gjedssø

Professor i Nordområdestudier, Barents Chair in Politics
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

1-10 av 78 | Neste 10 Siste 8