Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Institutt for klinisk odontologi


English flag   

Ved Institutt for klinisk odontolog(IKO) utdannes tannpleiere, tannleger, spesialisttannleger og ph.d -kandidater.

Institutt for klinisk odontologi er lokalisert i et felles bygg med Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) og Universitetstannklinikken (UTK) i nær tilknytning til Det helsevitenskapelige fakultet på universitetsområdet i Tromsø.

Universitetstannklinikken

Ansatte ved Institutt for klinisk odontologi:
[Loading...]