Forskning – Institutt for klinisk odontologi

Forskning – Institutt for klinisk odontologi

Forskning ved IKO

Forskningsgruppenene ledes av vitenskapelig ansatte ved IKO med medlemmer fra andre institutter ved UiT, andre universiteter, kompetansesenter, instituttsektor og andre.

Vi har 2 prosjekter ved enheten: