Utdanning – Institutt for klinisk odontologi

Utdanning – Institutt for klinisk odontologi

Studier ved Institutt for klinisk odontologi

Ved institutt for klinisk odontologi utdannes bachelor i tannpleie, integrert master i odontologi (tannlege), spesialisttannleger, forskerlinje- og ph.d - kandidater.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


PhD-studier


Spesialistutdanninger


Nett- og samlingsbaserte utdanninger