Om oss – Institutt for klinisk odontologi

Om oss – Institutt for klinisk odontologi

Om institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontolog (IKO) er et av åtte institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Ved IKO er det omlag 50 ansatte i vitenskapelige (faste og tilknyttede), tekniske og administrative stillinger.

Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Tromsø ble etablert i 2004 og det ble foretatt opptak til profesjonsstudiet i odontologi (tannlege) samme år. I 2007 flyttet IKO inn i Troms Fylkeskommunes TANN-bygg lokalisert på universitetsområdet, og ble samlokalisert med Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TKNN) og Universitetstannklinikken (Troms Fylkeskommune).

Etter fusjonen 1.1.2009 mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø ble også tannpleierutdanningen en del av Institutt for klinisk odontologi.
KONTAKT

Telefon:
+47 77 64 67 51

E-post:
iko.adm@helsefak.uit.no

Adresse:
Institutt for klinisk odontologi
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

UNIVERSITETSTANNKLINIKKEN

Tannhelsetjenestens kompetansesenter:

Lenke til Tannhelsetjenestens kompetansesenter

 
[Loading...]