Institutt for farmasi


English flag   

Institutt for farmasi (IFA) er beliggende på campus i Tromsø. Vi utdanner reseptfarmasøyter (bachelor i farmasi), provisorfarmasøyter (master i farmasi) og ph.d.-kandidater.

Institutt for farmasi (IFA) er beliggende på campus i Tromsø. Vi utdanner reseptfarmasøyter (bachelor i farmasi), provisorfarmasøyter (master i farmasi) og ph.d.-kandidater.

Farmasøyter er legemiddeleksperter og helsepersonell. Farmasøyten har unik legemiddelfaglig kunnskap som strekker seg fra forskning og utvikling via produksjon til klinisk bruk av legemidler. Farmasøyter arbeider i apotek, sykehus, sykehjem, kommunehelsetjeneste, legemiddelindustri, forskning og undervisning, og offentlig forvaltning.

Ved instituttet har vi et nært samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge, og har etablert praksis i klinisk farmasi med fokus på tverrprofesjonelt samarbeid og interaksjon mellom pasient og farmasøyt.

Instituttet har seks forskningsgrupper som forsker på ulike problemstillinger i farmasifaget. Det er forskerne i disse gruppene som gir mesteparten av undervisningen ved instituttet. Dette sikrer at ny kunnskap produseres jevnlig, og at våre studenter får oppdatert undervisning til enhver tid. Les mer om våre studieprogram og forskningsgrupper under.

Ansatte ved Institutt for farmasi: