Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


        English flag   

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:
[Loading...]


Arrangementer


TODOS Info Session for PhDs and PostDocs

26. september     15:00     Farmasibygget Aud. 1 (F2.303)     Tromsø    

Miniworkshop: Class in the Classroom: Enabling Students from all Backgrounds to Flourish in Higher Education

27. september     09:15     TEO-H1 1.524 Møterom Innsikten     Tromsø    

Eco-Phenomenology and Passivity

28. september     10:30     UiT - The Arctic University of Norway     Tromsø    

Motivasjon – finn retning på energien din

28. september     11:30     PANORAMA, 2. etg kantina     Harstad    

Anthropology research seminar: Rethinking Law of the Sea in the Kinocene: Lessons from the Piniatorsuaq

29. september     10:15     Room B-1004 SV-HUM building     Tromsø