Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


        English flag   

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:
[Loading...]


Arrangementer


Lecture with Prof. Alison Griffiths

9. juni     10:15     Auditorium E0101, Breivika Hum Fak HSL     Tromsø    

Mastergradsmarkering for ferdige kandidater ved lektorutdanningene trinn 8-13 i Tromsø våren 2023

13. juni     11:00     TEO-H1 Auditorium     Tromsø    

ILP-seminaret: Endringsverkstedet (The Change Laboratory) som metode for læring og endring

14. juni     15:00     Auditorium Didaktikken, ILP-bygget     Digitalt, Tromsø, Alta    

Tripartite collaboration as an arena for professional development in teacher education

15. juni     08:00     Auditorium 2, Campus Tromsø     Tromsø