Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


           

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:
[Loading...]

Siste nyheter

Brukerne får større innflytelse

Innføringen av en digital aktivitetsplan gir brukere av NAV større mulighet til &ar... Les nyhetssaken

Sommerferie under en pandemi: Reiselivsekspertenes 10 beste tips

I år er reisevanene våre snudd på hodet. Her får du reiselivsforskernes r... Les nyhetssaken

Fokus på vold i samiske samfunn

Taushet rundt vold i samiske miljøer er viet et eget kapittel i en ny antologi, der banebr... Les nyhetssaken


Arrangementer


Hvordan kan jeg drive med undervisning på et hybrid høstsemester?

6. aug     09:00     Zoom     Online    

Hvordan kan jeg drive med undervisning på et hybrid høstsemester?

19. aug     09:00     Zoom     Online    

Academic North Summit

25. aug     08:00     Online     Tromsø    

Sensommerfest ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

26. aug     13:00     Árdna     Tromsø    

Norwegian Language Courses for international students and employees at UiT, Level A1 , A2 and B1

31. aug     12:00     UiT Campus Tromsø     Tromsø