Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


        English flag   

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:


Arrangementer


Seminar with Norman Finkelstein and Donna Nevel

27. mai     17:00     Auditorium Didaktikken (ILP-1.059)     Digitalt, Tromsø    

Disputas - Anna Obukhova

31. mai     12:00     UiT, SVHUM E-0101     Digitalt, Tromsø