Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


           

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:


Arrangementer


Prøveforelesning - Master Franziska Jensen

25. mai     10:15     Digitalt     Digitalt    

Disputas - Franziska Jensen, Institutt for språk og kultur

25. mai     11:15     Digitalt     Digitalt    

Sensommerfest ved SKK 2021

26. aug     13:00     Ardna     Digitalt, Tromsø    

19. møte om norsk språk (MONS 19)

24. nov     13:00     Tromsø     Tromsø