Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


        English flag   

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:




[Loading...]


Arrangementer


Krig, region og modernisering – gammelt landskap, nye detaljer

4. januar     09:15     HUMSAM Auditorium E-0101     Tromsø    

Workshop: Decolonizing Epistemic Injustice and Implicit Bias

25. januar     09:15     Teorifagbygget hus 1 Rom 1.425     Tromsø    

Tripartite collaboration as an arena for professional development in teacher education

15. juni     08:00     Auditorium 1, Campus Tromsø     Tromsø