Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


           

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:


Arrangementer


Trening i arbeidstida: Bli sprek og glad sammen med gode kollegaer TIRSDAG 26.10.21 kl 15:15

26. oktober     15:15     MH bygget, gymsalen plan 8     Tromsø    

Seminar for veiledere av ph.d.-studenter ved HSL-fakultetet

28. oktober     09:00     Zoom     Digitalt    

Mánáid giella ja jurddašeapmi II

29. oktober     10:00     C1007, HSL-fakultet og Zoom (for påmeldte)     Digitalt, Tromsø    

Prøveforelesning - Master Cathrine Bjerknes

4. november     10:30     SVHUM E-0101     Digitalt, Tromsø    

Disputas - Cathrine Bjerknes, Institutt for språk og kultur

4. november     11:30     SVHUM E0101     Digitalt, Tromsø