Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


        English flag   

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:
[Loading...]


Arrangementer


Prøveforelesning Gyrid Øyen

5. desember     12:00     Aud 1042     Alta    

Disputas Gyrid Øyen

5. desember     14:00     Aud 1042     Alta    

Urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanninger: perspektiver fra forskning og undervisning

6. desember     10:00     UiT Campus Tromsø     Tromsø    

TODOS Christmas Gala

7. desember     18:00     Maskinverkstedet, Nordøstpassasjen 49, 9008 Tromsø     Tromsø    

TODOS Christmas Gala

7. desember     18:00     Maskinverkstedet, Nordøstpassasjen 49, 9008 Tromsø     Tromsø