Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


           

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:


Arrangementer


Trening i arbeidstida: Bli sprek og glad sammen med gode kollegaer TIRSDAG 19.10.21 kl 15:15

19. oktober     15:15     MH bygget, gymsalen plan 8     Tromsø    

Prøveforelesning: Magnus Skytterholm Egan, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

20. oktober     09:15     Auditorium 3, Teorifagbygget hus 6     Digitalt, Tromsø    

Disputas: Magnus Skytterholm Egan, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

20. oktober     10:15     Auditorium 3, Teorifagbygget hus 6     Digitalt, Tromsø    

Kurs for studentrepresentanter på Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)

20. oktober     14:15     ILP-bygget: Auditorium Didaktikken (1.059)     Tromsø    

Seminar for veiledere av ph.d.-studenter ved HSL-fakultetet

28. oktober     09:00     Zoom     Digitalt