Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


        English flag   

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:
[Loading...]


Arrangementer


Prøveforelesning: Master i filosofi Vegard Stensen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

7. oktober     10:15     SV- og HUM-bygget Aud. E 0101     Digitalt, Tromsø    

Disputas: Master i filosofi Vegard Stensen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

7. oktober     11:15     SV- og HUM-bygget Aud. E 0101     Digitalt, Tromsø    

Corpus Assisted Discourse Analysis: Svalbard (Spitsbergen) through the Prism of Russian News Media

11. oktober     14:15     SVHUM C-1003     Digitalt, Tromsø    

Trening i arbeidstida: Bli sprek og glad sammen med gode kollegaer. Campus Tromsø. TIRSDAG 11.10.22 kl 15:15

11. oktober     15:15     MH bygget, gymsalen plan 8     Tromsø    

Forbedringsstimuli - UiTs forbedringsnettverk: "Mål og gevinster - er det så nøye da?"

12. oktober     14:15     Online workshop     Digitalt