Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


           

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:
[Loading...]

Siste nyheter

Profittpress gjør store dataspill voldelige, ensidige og mannsdominerte

– Det er på tide å ta dataspillene og hva de gjør med oss, på alvo... Les nyhetssaken

Professor Roald er blant de yngste i landet 

Med sine 35 år er han UiTs yngste professor. Roald A. Øien fra Tromsø er samt... Les nyhetssaken

Ny test kan fastslå risiko for dysleksi – før barna begynner på skolen

Tenk hvis vi kan finne sikre tegn på dysleksi allerede før skolestart og sette inn t... Les nyhetssaken


Arrangementer


Prøveforelesning - Ømur Caglar-Ryeng

28. mai     10:00     Digitalt     Tromsø, Alta    

Disputas - Ømur Caglar-Ryeng

28. mai     11:15     Digitalt     Tromsø, Alta    

UTSATT - Konferanse «Universitetet og NAV – samarbeid om praksisnær kunnskap»

3. jun     10:30     Teorifagbygget Hus 1, Auditorium 2 i underetasjen     Tromsø    

Sluttkonferanse for forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN)

4. jun     09:15     Digitalt     Tromsø, Alta, Harstad    

AVLYST Scenario-seminar: Hvordan sikre beskyttelsen av miljøet...

12. jun     08:30     Teo H4 4.213     Tromsø