Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


           

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:


Arrangementer


Velkomstmøte 12.15, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL)

10. august     12:15     Auditorium 1, Teorifagsbygget     Digitalt, Tromsø    

Velkomstmøte 13.45, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

10. august     13:45     Auditorium 1, Teorifagsbygget     Tromsø    

Velkomstmøte 15.00, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

10. august     15:00     Auditorium 1. Teorifagsbygget     Tromsø    

Utveksling våren 2022 - informasjonsmøte

24. august     14:15     Digitalt - zoom     Digitalt    

Sensommerfest ved SKK 2021

26. august     13:00     Ardna     Digitalt, Tromsø