Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


           

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:
[Loading...]

Siste nyttArrangementer


Mediating the Arctic and the North. Contexts, Agents, Distribution

28. jan     14:00     Digital (Zoom)     Digitalt    

Samisk søndag – aktiviteter for barn

31. jan     12:00     Norges arktiske universitetsmuseum     Tromsø    

Samisk søndag – åpning av utstillinga "Ládjogahpir"

31. jan     13:00     Norges arktiske universitetsmuseum     Tromsø    

Naturen og det naturlige på 1700-tallet

3. feb     12:00     Zoom     Digitalt    

Vin&Viten: Rávdnjemuotki (Finnheia), tvangsforflytting og samiske kulturminne

3. feb     19:00     Norges arktiske universitetsmuseum     Tromsø