Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


        English flag   

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:
[Loading...]


Arrangementer


Retten til byen – mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser

23. mai     11:00     Tromsø     Tromsø    

Educators Teaching in the Midst Racial and Sexual Culture Wars: What is Old is New Again?

24. mai     10:00     Universitetsbibliotekbygget: 132 Aud., UB / digitalt     Digitalt, Tromsø    

Shamans, Priests and Witches in the Archaeological Record

24. mai     13:00     Breiviklia N-119     Digitalt, Tromsø    

Trening i arbeidstida: Bli sprek og glad sammen med gode kollegaer TIRSDAG 24.05.22 kl 15:15

24. mai     15:15     MH bygget, gymsalen plan 8     Tromsø