Foto: Richard Semik

Institutt for samfunnsvitenskap


   

Institutt for samfunnsvitenskap er et tematisk allsidig samfunnsfaglig institutt som samler fagmiljø innenfor statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og samfunnsplanlegging og kulturforståelse under samme tak.

Instituttet driver forskning og utdanning på høyt nivå. Forskningsvirksomheten fordeler seg hovedsakelig på grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid og dekker en bred portefølje av temaer. Instituttet tilbyr flere ulike utdanninger på både bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

I tillegg til studiene nevnt ovenfor tilbyr instituttet et tverrfaglig masterprogram, Visual Anthropology – master, og to erfaringsbaserte masterprogram, Ledelse og Strategisk ledelse og økonomi i samarbeid med Handelshøgskolen. Visual Anthropology – master er et engelskspråklig studie som tar for seg antropologisk og etnografisk forskning med film som virkemiddel. De erfaringsbaserte masterprogrammene tar for seg organisasjon og lederkompetanse knyttet opp mot de særskilte utfordringene ledere i offentlig og privat sektor møter.

Hva er statsvitenskap?

Hva er sosiologi?

Hva er sosialantropologi?

Hva er samfunnsplanlegging og kulturforståelse?

 
Visual anthropology - master

Visual anthropology
 er et tverrfaglig, engelskspråklig studie som tar for seg antropologisk og etnografisk forskning med film som virkemiddel.

Ansatte ved Institutt for samfunnsvitenskap:
[Loading...]

Siste nyheter

Siljas masteroppgave avslørte uklarheter i reindriftsloven

– Når man tolker samisk rett, er det nødvendig også å ta hens... Les nyhetssaken

UiT gir innspill til UD om nordområdemeldinga

UiT har gjennom det siste året gitt faglige innspill til regjeringas nye nordområdeme... Les nyhetssaken

Forsker: – Byene i Nord-Norge må kreve lavere arbeidsgiveravgift

Hele 80 prosent av Norge har i dag en redusert arbeidsgiveravgift. 
– RDA-ordning... Les nyhetssaken


Arrangementer


Prøveforelesning - Kåre Slåtten

4. nov     10:15     Digitalt     Digitalt    

Disputas - Kåre Slåtten

4. nov     11:30     Digitalt     Digitalt