Foto: Jonatan Ottesen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


        English flag   

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:


Arrangementer


Valget i Russland – hva handler det om?

29. februar     18:00     Skarven, Tromsø     Tromsø    

Kjønnsbevisstheitsveka (KBV) / Gender Awareness Week (GAW)

4. mars     12:00     Ulike steder, se programmet     Tromsø, Harstad    

Liminality Elements in "Lis'i Brody" (2022) by Anna Starobinec

4. mars     12:15     SVHUM E-2004     Tromsø    

Filmvisning: Maidan (2014) av Sergej Loznitsa

4. mars     18:00     Teorifagbygget 6.222 (Kino)     Tromsø