Foto: MostPhotos.com

Institutt for kjemi


   

Utdanning og forskning på Institutt for kjemi dekker følgende emner:

  • Materialkjemi
  • Legemiddeluvikling
  • Enzymteknologi
  • Bioteknologi
  • Bioprospektering
  • Kjemisk syntese
  • Grunnleggende teoretisk kjemi
  • Biomodellering
  • Bioinformatikk

Vi er ca. 100 ansatte ved instituttet som er opptatt av å utdanne gode kjemikere til samfunnet og av å drive forskning på et høyt internasjonalt nivå.

Ansatte ved Institutt for kjemi:
[Loading...]


Arrangementer


Prøveforelesning - Master of Science Marek Vlk

18. juni     13:00     Auditorium 1.022, Teknologibygget     Digitalt, Tromsø    

Disputas - Master of Science Marek Vlk

18. juni     14:30     Auditorium 1.022, Teknologibygget     Digitalt, Tromsø