Institutt for farmasi


English flag   

Institutt for farmasi (IFA) er beliggende på campus i Tromsø. Vi utdanner reseptfarmasøyter (bachelor i farmasi), provisorfarmasøyter (master i farmasi) og ph.d.-kandidater.

Vi har et nært samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge, og har etablert praksis i klinisk farmasi med fokus på tverr-profesjonelt samarbeid og interaksjon mellom pasient og farmasøyt.

Ekstern praksis, både på bachelor- (4 måneder) og masternivå (2 måneder), har som mål å gi studentene god erfaring med praktisk arbeid i apotek og sykehus. Praksisen er veiledet av instituttet for å gi best mulig læringsutbytte for studentene.  

Ansatte ved Institutt for farmasi:


Arrangementer


Kurs i organisk kjemi / Course about organic chemistry

17. juni     09:00     https://sigarra.up.pt/ffup/pt/web_page.inicial     Digitalt