Ansatte – Fakultetsledelsen ved BFE-fak

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultetsledelsen ved BFE-fak

Aspen, Terje M

Fakultetsdirektør
Fakultetsledelsen ved BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Fakultetsledelsen ved BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Høydal, Anne

Konstituert kontorsjef HHT og fakultetsstab
Fakultetsledelsen ved BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Sætran, Morten

Seniorrådgiver
Fakultetsledelsen ved BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Sørensen, Asgeir Johan

Professor
Fakultetsledelsen ved BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi