Personkort bilde

Morten Sætran

Leder for Seksjon for forskning, utdanning og formidling ved BFE-fakultetet Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 
  • Leder av seksjonen, herunder personalansvar for de ansatte og deres kompetanseutvikling
  • Initiere og følge opp tiltak for utvikling av kvaliteten på det administrative feltet innenfor seksjonens ansvarsområde
  • Koordinering av administrative tjenester innenfor fakultetets forsknings- og utdanningsforvaltning
  • Sikre at det for saksområdene til enhver tid finnes regelverk, systemer og rutiner som sikrer effektiv drift og betryggende saksbehandling 

[Loading...]