Ansatte – Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Acheampong, Sonia Delali

Stipendiat
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Andersen, Ann-Mari

Førstelektor. Foreleser på bachelorutdanningen i barnevern og sosialt arbeid og masterutdanningen i barnevern. Mine forskningsinteresser retter seg mot urfolksproblematikk i nordområdet og ulike kulturmøter.
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Andersen, Synnøve Thomassen

Professor PhD
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Andreasen, Søren Mosgaard

Førstelektor
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Banerji, Tanja

Assisterende instituttleder
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bekkstrand, Veronica Haug

Instituttleder
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bersvendsen, Agnete

Stipendiat ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Barnevern i Harstad
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Borgerød, Grethe M.

Studieleder, barnevern
Barnevern i Harstad
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Eide, Liv Bodil

Universitetslektor
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Enoksen, Turi

Førstelektor.
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

1-10 av 51 | Neste 10 Siste 1