Ansatte – Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Myrvang, Robert

Førsteamanuensis, dr. polit. sosiologi
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Forskningsinteresser:

Medlem i forskningsgruppa Barnevern og profesjonalisert omsorg


Hermansen, Nina

Førstelektor
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Ingthorsson, Valdi

Førsteamanuensis, institutt for barnevern og sosialt arbeid
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Forskningsinteresser:

Jeg forsker brett innom emnet metafysikk, med særlig fokus på teorier om tid, årsak og virkning, bestandighet, og sannhet. Jeg er også intressert av koblingen mellom filosofi og de empiriske vitenskapene, særlig hva gjelder konsekvenser av vitenskapsteoreti på kvalitativ og kvantitativ forskningsmetodikk.   


Taj, Farhat

Førsteamanuensis
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Bersvendsen, Agnete

Stipendiat
Barnevern i Harstad
agnete.bersvendsen@uit.no
Campus Harstad
+4777058229
Forskningsinteresser:
  • Vold og overgrep i nære relasjoner
  • Barn og unge
  • Barnevern
  • Urfolk

Borgerød, Grethe M.

Studieleder, barnevern
Barnevern i Harstad
grethe.borgerod@uit.no
HG1
+4777058266
Forskningsinteresser:

Saksbehandling i kommunalt barnevern, ungdom, psykisk helse, rus, inkludering, deltakelse, kommunikasjon, samspill og samvær mellom barn og foreldre, tilsyn på samvær.


Haug, Veronica

Instituttleder
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Forskningsinteresser:

Risiko i velferdsstaten

Barnevern

Teorier og praksis i sosialt arbeid

 


Eide, Liv Bodil

Universitetslektor
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
liv.b.eide@uit.no
Modulbygg
+4778450262

Arnesen, Jon

Førstelektor
Barnevern i Harstad
jon.arnesen@uit.no
Campus Harstad
+4777058345

Andersen, Synnøve Thomassen

Prodekan forskning
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

1-10 av 55 | Neste 10 Siste 5