Grethe M. Borgerød


Studieleder, barnevern


 • Margrethe Amalie Tresselt, Grethe M. Borgerød :
  Kompetansebegrepets uklarhet i møte med barnevernets komplekse handlingsrom
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV / DOI
 • Rita Øymo Solbakk, Bente Lind Kassah, Grethe M. Borgerød :
  Vold rettet mot ansatte i kommunalt barnevern.
  Fagbokforlaget 2018
 • Grethe M. Borgerød :
  Handlingsrom i barnevernet for å kunne gi sosial støtte til unge gutter.
  Fagbokforlaget 2018
 • Margrethe Amalie Tresselt, Grethe M. Borgerød :
  Et samarbeid om barnets beste.
  2021
 • Grethe M. Borgerød, Margrethe Amalie Tresselt :
  Et samarbeid om barnets beste. Barnehagen/skolens og barneverntjenestens oppdrag
  2020
 • Grethe M. Borgerød, Margrethe Amalie Tresselt :
  Et samarbeid om barnets beste. Barnehagens/skolens og barneverntjenestens oppdrag
  2019
 • Margrethe Amalie Tresselt, Grethe M. Borgerød :
  Et samarbeid om barnets beste
  2018
 • Grethe M. Borgerød :
  Do social workers within Child welfare office safeguard the need for social support among young boys?
  2017
 • Grethe M. Borgerød, Reidun Follesø, Kate Mevik :
  På tide med et kompetanseløft I barnevernet.
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 26. april 2016
 • Sissel Neverdal, Grethe Borgerød :
  How can student-active learning processes contribute to reflections in learning?
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Saksbehandling i kommunalt barnevern, ungdom, psykisk helse, rus, inkludering, deltakelse, kommunikasjon, samspill og samvær mellom barn og foreldre, tilsyn på samvær.

  Undervisning

  Forebyggende miljøarbeid, tiltaksplaner, kommunikasjon med ungdom, kommunal saksbehandling, barneverntiltak/miljøarbeidstiltak, veiledning, rus og avhengighet, VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare, kommunikasjon "den vanskelige samtalen", praksisforberedende.


  Medlem i forskningsgruppe
  Vedlegg: