Bilde av Andersen, Ann-Mari
Bilde av Andersen, Ann-Mari
Institutt for barnevern og sosialt arbeid ann-mari.andersen@uit.no +4778450288 +4797773776 Her finner du meg

Ann-Mari Andersen


Førstelektor. Foreleser på bachelorutdanningen i barnevern og sosialt arbeid og masterutdanningen i barnevern. Mine forskningsinteresser retter seg mot urfolksproblematikk i nordområdet og ulike kulturmøter.

Stillingsbeskrivelse

Emneansvarlig, foreleser, forskning og utviklingsarbeid. Jeg ble ferdig utdannet barnevernpedagog i 1997. I 2011 tok jeg master i sosialt arbeid, og i 2020 fikk jeg opprykk til førstelektor. Har også igjennomført basiskompetanse i pedagogikk / Pedagogisk mappe. 


 • Ann-Mari Andersen, Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Det stikker så smertelig, spesielt når man forsøker. Norskspråklighet i samiske kjerneområder
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 DOI
 • Berit D. Thorslund, Ann-Mari Andersen :
  Kulturkyndighet i NAV
  2023
 • Nina Hermansen, Ann-Mari Andersen :
  Forskningsprosjekt: Samisk språk og identitet blant unge voksne i Alta.
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Ann-Mari Andersen m.fl.:
  LUB 5 del 2: Læringsaktiviteter om samiske rettigheter i helse- og sosialtjenestene
  2021 DATA
 • Gro Jensen, Else Målfrid Boine, Ann-Mari Andersen :
  Marginalization in social work in the Arctic and the Northern Sámi Area. Ways to empower people in a changing society
  2017
 • Ann-Mari Andersen :
  Internasjonal urfolkskonferanse. Innlegg: Med musikken styrkes den etnisk samiske identitet? “Show me your music and I tell you who you"
  2015
 • Ann-Mari Andersen :
  Musikal for og med samiske barn i Alta. "en reise igjennom samisk populærmusikk" 2014
  2014
 • Ann-Mari Andersen :
  Internasjonal urfolkskonferanse. Innlegg: Four Winds, Four Nations, one force.
  2013
 • Ann-Mari Andersen :
  Innlegg: Forskningsdager 2012 Høyskolen i Finnmark. "På hvilken måter har manglende samisk språkkompetanse betydning for håndtering av samisk etnisk identitet
  2012
 • Ann-Mari Andersen :
  TV debatt NRK1 "Fjellfinnlua" 2011
  07. januar 2011
 • Ann-Mari Andersen :
  Innlegg Forskningsdager Samisk høyskole 2011. "På hvilken måte har manglende samisk språkkompetanse betydning for håndtering av samisk etnisk identitet.
  2011
 • Ann-Mari Andersen :
  samisk salmeplate "Hosianna" 2010
  2010
 • Ann-Mari Andersen :
  CDproduksjon "Andagassii 2009
  2009
 • Ann-Mari Andersen :
  Melodi Grand Prix 2008
  2008
 • Ann-Mari Andersen :
  Singelplate:"du lahka" 2007
  2007
 • Ann-Mari Andersen :
  CDproduksjon "Ija hearva" 2001
  2001

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Kunstnerisk utviklingsarbeid: 

  Jeg har dokumentert kunstnerisk utviklingsarbeid på profesjonsfeltet utenfor utdanningsinstitusjonen og utdanningen, og som gir en ekstra dimensjon til den formelle kompetansen jeg innehar. 

  Min egen musikalske bakgrunn:
  Jeg har vært samisk sanger og musiker i 25 år. Min musikalske sjangerverden har beveget seg
  mellom alt fra salmesang til techno-pop. I 1993 vant jeg Sámi Grand Prix med sangen «Ráhkisvuohta seamma lea», og i år 2000 var jeg engasjert en periode ved vårt samiske nasjonalteater, Beaivváš Sámi Našunálteáhter, hvor det ble satt opp en musikalsk kabaret med den kjente regissøren Nils Gaup som veiviser. Med kabareten fulgte det opptredener og turnè både i Norge og Finland. Jeg har gjort mange konserter opp igjennom årene, både i inn- og utland, alene med gitar og sammen med band. Jeg har også holdt en rekke kirkekonserter både i sør og nord. Mest kjent er jeg for sangen min «Ándagassii» som nådde finalen i Norsk Melodi Grand Prix i 2008 som den første samiske sangen på 28 år. I 2017 var jeg gjest på Amandapris utdeling i Haugesund med sangen "Andagassii".

  Andre prosjekter jeg ønsker å trekke frem:

   1. Arbeid med barn og unge

  Jeg har 25 års erfaring som samisk artist og bransjeperson og 11 års erfaring med å drive barnekor og gjennomført ulike prosjekter iforbindelse med sosialt arbeid blant barn og unge i samarbeid med ulike samiske språksentre og det norske sameting. Jeg har drevet barnekor både i Alta og i Kautokeino over en periode fra 2006 til 2016, der jeg var musikklærer og mentor med det mål å ivareta det samiske perspektivet i forbindelse med forebyggende sosialt arbeid blant barn og unge. 

  I Kautokeino bygde jeg opp kulturskolen fra grunnen av, og ble i 2012 tildelt Kautokeino kommunes kulturpris, med begrunnelsen:
  «… for Andersens arbeid i kulturskolen i perioden 2006 til 2012 samt hennes eget
  arbeid for å bringe samisk musikk til et større publikum. I 2008 deltok hun i Melodi
  Grand Prix med låta Ándagassii.».

  Spesielt barnekoret i Alta, som jeg drev fra 2013 til 2017 på oppdrag fra Alta samiske
  språksenter og Sametinget, har vist seg å ha høy sosialfaglig relevans i arbeidet mot temaet i
  førstelektorprosjektet mitt «Perspektiver på samiskhet - styrking av etnisk identitet igjennom
  aktiviteter som joik/musikk, kunst og kultur». Altasamfunnet er et mangfoldig samfunn og
  ligger i hjertet av Finnmark og Sameland. En stor del av byen består av mennesker med
  samisk bakgrunn, enten vokst opp i Alta eller flyttet til Alta, men språket står ikke like sterkt
  som i Indre Finnmark. Det ble tidlig klart at formålet med barnekoret var å styrke barnas
  språk og etnisitet. Vi har gjennomført både ukentlige korøvinger og workshops med musikk
  som metode med grunnskolebarn, og med det mål om å utvikle nye samiske sanger.

  2. Samisk musikal

  Høsten 2014 hadde jeg et prosjekt der jeg satte opp en samisk musikal for barn mellom 7-15 år i Alta. Prosjektet besto av 24 barn og unge, der de fleste barna var mellom 8 og 13 år. Flere av barna snakket ikke samisk, og noen av barna gikk på norske skoler. Noen forsto litt, andre snakket litt og noen snakket ikke i det hele tatt. Dette musikalprosjektet gikk over en periode på 4 måneder. Vi øvde sammen 2 ganger i uken og vi brukte sangene til historiefortellinger, med fokus på samisk musikk og joik. Gruppen besto av unge mennesker som lever i et ikkesamisk samfunn. 

  Formålet med prosjektet var å arrangere drama- og musikkaktivitet for samiske barn og unge i Alta, hvor de bruker samisk språk når de opptrer på scenen. I Alta fins det både musikk- og teatertilbud på kulturskolen, men alt der foregår på norsk. Vi har fått tilbakemeldinger fra samiske foreldre om at samiske barn faller ut fra tilbudet da de ikke får bruke det som er naturlig for dem, nemlig morsmålet sitt. Tanken med musikalprosjektet var at det skulle fange opp disse barna og unge, og motivere til aktivt bruk av språket gjennom rollekarakterer.

  Et annet mål med dette prosjektet var igjennom arbeidet å skape en møteplass for samiske barn og unge i Alta. Målgruppa har vært samisktalende barn og unge mellom 6 og 17 år. Dette mener vi at vi har oppnådd på en god måte. Gruppa som vært med i prosjektet har bestått av totalt 16 barn mellom 6 og 14 år som gjennom øvingene har oppnådd et veldig godt samhold, og alle øvinger og selve forestillingen har foregått på samisk. Bruken av samisk språk på alle øvinger har vært veldig bevisst fra prosjektleders side, og etterhvert ble dette det naturlige for alle, selv om flere ikke har hatt samisk som hovedspråk. Barna har også vært med på å utforme musikalen, og ikke minst låtvalgene. Barna har vært med under hele produksjonsprosessen, noe som har vært veldig lærerikt for både store og små. 

  Kort oppsummert om musikalprosjektet: Barna ble veldig bevisste sin samiske bakgrunn, og en stolthet vokste frem spesielt som unge samiske musikere/sangere og joikere. Drømmer ble skapt, som for eksempel å skrive egne samiske tekster og musikk. Bevisstgjøringen i forhold til det å bruke samiske symboler og klesdrakter ble viktig. Konkrete resultater fra musikalen var at barna opplevde mestring, språklig mestring, glede og stolthet etter at vi hadde vist det frem for publikum. Foreldre fortalte at enkelte i denne perioden ble veldig interessert i samisk historie igjennom de mange politiske sangtekstene.

  3. Drop-in joikekurs

  Ifølge strategiplan 2018-2022 ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid skal instituttet ha et særlig tverrfaglig fokus på mangfold og marginalisering generelt og urfolk i Arktis spesielt. Vårt institutt har hatt dette fokuset lenge. I forbindelse med verdenskonferansen i sosialt arbeid Alta 2017 – 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference arrangerte UiT et drop-in joikekurs (workshop) i en lavvo som jeg utviklet for konferansedeltakerne. Joikekurset var et tilbud for konferansedeltakerne og ideen baserer seg på mine teorier om at musikk kan bringe folk tettere sammen. Joikekurset gikk over tre dager, tre kurs hver dag. Konferansedeltakere fra hele verden fikk en unik mulighet til å oppleve joik på nært i naturlige omgivelser (lavvo), og de fikk en kort innføring i historien om joik og om joikens situasjon i dag. Tilbakemeldingene i ettertid var udelt positive. Folk følte seg forfrisket og glade. Dett bekrefter musikalske teorier som jeg bruker som grunn i mitt arbeid. Å bruke musikk i forebyggende arbeid skaper følelser som fremmer trivsel, som igjen kan stimulere til læring. Musikk setter i gang bevegelser i og mellom mennesker som skaper ringvirkninger både individuelt og kollektivt. (De Nora 2000). «Det er gjennom fortellingen om oss selv vi skaper vårt liv” (Ruud 1997:13).

  Vårt formål med joikekurset var nettopp å inspirere konferansedeltakerne til læring og ikke
  minst vise hvordan joik og musikk kan fremme trivsel, glede og minner i arbeid med
  mennesker. Vi så på dette som en unik mulighet til å spre kunnskap til sosialarbeidere over
  hele verden, og da særskilt i urfolksområder. 

  Mitt kunstneriske arbeid med samisk joik og musikk i samhandling med forskjellige grupperinger av mennesker i samfunnet bidrar med høyst relevant sosialfaglig kompetanse og
  urfolkskompetanse til instituttet, som har som ambisjon å fortsette å være aktuell, viktig og
  synlig: (…) Med utgangspunkt i sosialfaglige teorier, andre relevante disipliner og urfolkskunnskap involverer sosialfaglig arbeid mennesker og strukturer for å møte utfordringer i livet og styrke menneskers livskår (…) (Strategi 2018 – 2022, Institutt for barnevern og sosialt arbeid)

  4. Utgivelser på eget selskap (Guldal Rec)

  Bøker:

  Har utgitt to samiske bøker i samarbeid med Sametinget i Norge:

  • 2016: "Cuoldin - Samisk grindveving" (av Sara K. Hætta) er dokumentasjon av samisk grindveving igjennom 70 år.«Čuoldin / Samisk grindveving» av Sara K. Hætta. En samling av vevmønstre og en fagbok i samisk duodji (håndarbeid) der målet er å formidle tradisjonell kunnskap om veving og dokumentere en unik samling av ulike vevmønstre. Boka beskriver materialvalg, utstyr og arbeidsmetode fra start til ferdig produkt, og har boka rundt 1100 forskjellige mønstre fra Kautokeino-området
  • 2011: "Jordmor-Saras arbeid - 42 år i Sameland" (av Sara K. Hætta) er en historisk beretning om jordmoryrket i Finnmark etter krigen. Boka er skrevet både på
   samisk og norsk, og er en historisk og en språklig skatt for fremtiden, bestående av
   unike historier og spennende bilder fra Jordmor Saras liv og virke gjennom 42 år som
   jordmor i Norges største jordmordistrikt.

  CD-utgivelser: 

  2019: Andersen, Ann-Mari, samisk juleplate "Buorit juovllat"

  2011: Andersen, Ann-Mari, samisk salmeplate "Hosianna" 

  2009: Andersen, Ann-Mari, CD-produksjon "Andagassii"

  2007: Andersen, Ann-Mari. Singelplate:"Du lahka"

  2001: Andersen, Ann-Mari. CD-produksjon "Ija hearva".

  Andre CD-produksjoner som GuldalRec har vært involvert i:

  • «Sweet love» - Inger Gaup 2015

  • «Olmmáivuohta» - Kautokeino kulturskoles sangkor 2010

  • «Mu biibbalgirjji lávlagat» (IKO og Samisk kirkeråd) 2011 - Kautokeino kulturskoles
  sangkor

  • «Mánážii» (IKO og samisk kirkeråd) 2012 - Diverse artister

  Jeg ønsker spesielt å trekke frem albumet «Mánážii» i samarbeid med IKO-Forlaget fra 2012,
  som var et babysang-prosjekt med det mål å lære småbarnsforeldre samiske barnesanger som
  skal synges for babyer.

  Musikkvideoer:

  "Ándagassii" produsert av Nils Gaup og ble gitt ut påsken 2008

  "Easka dál" i produksjon med Mikkel Gaup.

  "Girdilan/Longing for silence" produsert i 2010 av Niels Ovllá Dunfjell

  • "Du lahka" produsert i 2006 av Ken Are Bongo


  Forskningsinteresser

  1. Urfolksforskning

  Jeg tilhører forskningsgruppen KOMSA Kompetanse i sosialt arbeid (primær) og Indigenous voices. Ett av mine interesseområder er urfolk og kulturmøter, da særlig i nordsamiske områder i forhold til sosialt arbeid og sosialpedagogikk med det mål å få frem urfolksperspektivet igjennom å formidle og snakke om samisk kultur, tanker, samiske tradisjoner, samisk språk, samiske symboler og praksiser. I et urfolksperspektiv er mitt interessefelt håndtering av samisk etnisk identitet og hvordan styrke etnisk identitet metodisk gjennom ulike aktiviteter som kunst, kultur og joik/musikk.

  2. Studentaktive læringsformer

  Et annet forskningsfelt jeg jobber med er studentaktive læringsformer som aktivitetsfag og ferdighetstrening i sosialpedagogikk.

  3. Kunstnerisk utviklingsarbeid

  Jeg har gjennomført og bestått pedagogisk basiskompetanse og kollegaveiledning, og har utviklet pedagogisk mappe. Jobber med kunstnerisk utviklingsarbeid i form av barnekor og joike- og musikkprosjekter i samarbeid med det norske sametinget og samiske språksentre. Har også planlagt og gjennomført joikeprosjekter i forbindelse med verdenskonferansen Alta 2017 - Indigenous Voices in Social Work Conference. 

  Undervisning

  "Øving gjør mester"

  Jeg underviser i bachelor i sosialt arbeid og barnevern. Utdanningen er treåring og skal bidra til kompetanse for å motvirke sosial nød, marginalisering og undertrykking. Profesjonelt sosialt arbeid utøves i hovedsak i direkte kontakt mellom sosialarbeider og bruker, men sosialt arbeid er også rettet mot grupper og lokalsamfunn. En sosialarbeider skal analysere sosiale problemer på forskjellige nivåer ut i fra faglig perspektiv. Mitt mål som underviser/veileder er at studentene skal ikke bare ta kunnskapen til seg, men de skal også kunne anvende kunnskapen, noe de får kjenne på gjennom ferdighetstrening og studentaktive læringsformer - trene på ulike samhandlingsferdigheter. 

  Jeg er emneansvarlig på barnevernspedagogutdanningen og underviser i følgende tema: 

  Introduksjon i sosialt arbeid og sosialpedagogikk som fag og yrke

  Kulturforståelse og kultursensitivitet

  Sosialpedagogikk : Aktivitetsfag

  Etikk

  Kommunikasjon og samhandling 

  Konfliktforståelse og konflikthåndtering

  Saksbehandling

  Praktisk barnevern

  Mangfold og marginalisering 

     CV

  Utdanning

  2016-08 - 2019-12 UIT Norges Arktiske Universitet - Førstelektor i sosialt arbeid - opprykksprogram

  2009-09 - 2011-05 Universitetet i Nordland - mastergrad Master i sosialt arbeid VT / Studiepoeng: 180

  1994-08 - 1997-06 Høgskolen i Finnmark - bachelor Sosialarbeiderutdanning, Barnevernpedagog VT / Studiepoeng: 60 vekttall

  1993-08 - 1994-06 Alta videregående skole - Generell studiekompetanse Forkurs for høyere utdanning

  1990-08 - 1991-06 Hesseng vidregående skole - Hjelpepleier i vernepleie

  1988-08 - 1989-06 Sandvik folkehøyskole - Bibel- og ledelinje

  Yrkeserfaring

  2012-08 - UIT Norges arktiske universitet (tidligere Høgskolen i Finnmark) - Institutt for barnevern og sosialt arbeid - Førstelektor (100%)

  (Høgskolelektor/Universitetslektor frem til 2019, deretter førstelektor)

  2003-01 - GuldalRec - Daglig leder

  GuldalRec er et enkeltmannsforetak drevet av undertegnede, og som utgir musikk og bøker. GuldalRec har utgitt:
  5 CD-album, 1 EP, 1 CD-singel og 2 bøker.

  2006-01 - 2012-07 Kautokeino kommune - Kulturskolelærer og fungerende leder (100%)
  Daglig drift, administrative oppgaver, koordinering og planlegging av, kulturskolen. Sang- og gitarundervisning, prosjekter og samarbeid med lag og, foreninger i kommunen. Kulturskolen jobber målrettet mot ungdom med, samisk kunst og kultur i sentrum, og driver med forebyggende arbeid i, samarbeid med andre enheter i kommunen. Kautokeino kulturskole har også, et barnekor med 25 barn som blant annet har deltatt i 7 CDer og, opptrådt på en rekke scener. Har også utgitt egen CD.

  2006-08 - 2006-12 Høyskolen i Finnmark - Gjesteforeleser
  Gjesteforeleser i emnene "etikk" og "rusomsorg" ca 18 timer

  1998-08 - 2005-12 Kautokeino kommune - Rusmiddelkonsulent (100%)
  Økonomisk saksbehandling, oppfølging av enkeltklienter (rusklienter), ettervern, samarbeid med behandlingsinstitusjoner og saksbehandling etter alkoholloven.

  2001-01 - 2001-06 Helse Finnmark. PUT Karasjok - Sosialkonsulent (50%)
  Samtaler og oppfølging av brukere (ungdommer mellom 18 og 30 år) i forhold, til rus og selvmord.

  1997-06 - 1998-06 Kautokeino kommune - Barnevernskonsulent (100%)
  Saksbehandling etter lov om barneverntjenesten, oppfølging av, enkeltindivider, familier og fosterhjem. Forebyggende arbeid.

  1989-01 - 1995-12 Kautokeino kommune - Miljøarbeider og hjelpepleier i vernepleie, pr engasjement. Jobbet med personer med psykisk utviklingshemming i egen boenhet.

  1991-09 - 1992-06 Kautokeino kommune - ASVO-planlegger på sosialkontoret (100%)
  Planlegging, koordinering og igangsetting av ASVO-bedrift i Kautokeino kommune.

  Verv

  2019-06 - 2020-03 Samisk kunstnerråd. Verv: Styreleder
  2018-03 - 2020-03 Samiske komponister. Verv: Styreleder
  2009-01 - 2009-12 Mama Sara Education Foundation for Maasai School Children. Verv: Produsent til innsamlingsaksjon

  Kurs

  2005-01 Grunnkurs i økonomisk rådgiving og gjeldsrådgivning Varighet: 14 timer
  Generelt om økonomisk rådgiving, gjeldskravets gang, gjeldsorningsloven, saksbehandling og metodebruk

  2001-01 Hvordan kan brukere og fagfolk utvikle god kompetanse Varighet: 18 timer
  Hvordan definere og bruke ulike erfarings og kunnskapsområder. evidensbasert kunnskap, klinisk erfaring, pasientens egne erfaringer, pårørendes erfaringer

  1999-01 Førstehjelp ved selvmordfare Varighet: 14 timer

  1999-01 Psykiske problemer og rus Varighet: 18 timer
  Kartlegging og diagnostikk ved comorbiditet og dobbeldiagnoser. Oppleverlser omkring det å trenge hjelp og det å være til hjelp. Kjennskap knyttet til etnisitet og personlighet, generelle spykologiske og farmakologiske behandlingsprinsipper, behandlingstilnærminger i et systemperspektiv og metadonbehandling.

  1999-01 Alkoholloven Varighet: 7 timer
  Målsettinger og strategier i alkoholpolitikken. Saksbehandling og forhold omkring bevillingssaker. Alkoholloven, endringer i forbruksmønsteret, konsekvenser for alkoholpolitikken, dynamisk edruskapsplanlegging

  1999-01 AKAN Varighet: 7 timer

  1994-01 Selvmord Varighet: 12 timer

  1992-01 Grunnopplæring i verne- og miljøarbeid Varighet: 40 timer
  Loven, arbeid med mening, ergnomi, klima, støy, praktisk verne og miljøarbeid

  1989-01 Grunnleggende opplæring i HVPU Varighet: 40 timer
  Mennesker med psykisk utviklingshemming deres plass i samfunnet. Arbeidsoppgaver for dem som yter tjenester til psykisk utviklingshemmende, liver og regelverk som regulerer arbeidsområdet. Mål i arbeidet med mennesker som trenger omsorg og opplæring. funksjonell analyse og adferd. Metoder i arbeidet.