Ansatte – Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for barnevern og sosialt arbeid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Førstelektor. Foreleser på bachelorutdanningen i barnevern og sosialt arbeid og masterutdanningen i barnevern. Mine forskningsinteresser retter seg mot urfolksproblematikk i nordområdet og ulike kulturmøter.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Professor PhD

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Assisterende instituttleder

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Stipendiat ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid
HG1 331

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Studieleder, barnevern
HG1

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4778450262

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Harstad


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Studiekonsulent

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Barnevern i Harstad
Campus Harstad


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Praksiskoordinator for Bachelor i barnevern og Bachelor i sosialt arbeid, hel- og deltid

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Universitetslektor, Institutt for barnevern og sosialt arbeid
+4777058355
Campus Harstad

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Rekruttering og tildeling av praksisplasser i innland og utland. Studiekonsulent for Master i barnevern og Master i sosialt arbeid.
Campus Harstad

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Instituttleder
+4778450280

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Kontorsjef
+4778450474

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Studiekonsulent
C 114

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Dosent, sosialt arbeid

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Førstelektor
+4778450331

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Dosent (tidl. navn: Merethe Giertsen)

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Universitetslektor
+4778450197

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Førstelektor - Sosialt arbeid
+4778450382

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Studieleder, praksis, internasjonalisering, kvalitetssikring
+4778450211

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Førsteamanuensis i pedagogikk / prosjektleder for UniversitetsBarnevern (UNIBARN)
+4778450370
C 116

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Harstad


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Professor
+4778450332

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Dosent
+4778450317
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning D-1028

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777645270

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningsgruppeleder for KOMSA ( Kompetanse i sosialt arbeid), Koordinator for UiT samarbeid med NAV Troms og Finnmark. Fagkoordinator for Master i sosialt arbeid (2021-2023).

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Harstad

Universitetslektor
+4777058357
Campus Harstad

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

+4778450362

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Førsteamanuensis
Campus Harstad

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Førstekonsulent
Campus Harstad

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Seniorkonsulent
+4778450286

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, dr. polit. sosiologi
+4777620827
SV-HUM D1016

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Førsteamanuensis
+4777058105

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Universitetslektor - Kulturpedagogikk
Campus Harstad

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Stipendiat
+4777058385
Campus Harstad

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Universitetslektor
+4777058339
Campus Harstad

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Professor i sosialt arbeid og barnevern, leder for Norges forskerskole for sosialt arbeid og barnevern (NORWEL)

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Pedagogikk og sosialpedagogikk
Byggetrinn 3 C 124

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Høgskolelærer/øvingslærer
+4778450180

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Harstad


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Professor sosialt arbeid, Institutt for barnevern og sosialt arbeid
+4777660713

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Førsteamanuensis
+4778450192

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Førstelektor. Undervisning i sosialt arbeid, med et spesielt interessefelt for mennesker i samfunnet. Herunder inkludering og forebygging av prosesser som bidrar til ekskludering. Er også medansvarlig for kurset; Videreutdanning i kollegaveiledning for Nav ansatte.

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Universitetslektor- Kullkoordinator
Campus Harstad

Barnevern i Harstad
Campus Harstad


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Førsteamanuensis, PhD. sosialantropologi
+4778450146
Alta, Btr. 1-2-3