Jul

Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde

Espen Dahl

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

espen.dahl@uit.no +4777644363
Forskningsinteresser:

Min forskningsinteresser er knyttet til ulike sider ved religionsfilosofien. Spesielt har jeg vært opptatt av den dynamiske relasjonen mellom det ordinære og det ekstraordinære og fremmede. Denne dynamikken har jeg undersøkt i forhold til det hellige, undring, estetisk erfaring, mystikk og liturgisk feiring. Jeg har videre arbeidet med det onde som teologisk og filosofisk problem. I den sammenheng har jeg også sett nærmere på kroppslig smerte, og hvilken rolle kroppen generelt spiller i teologisk og filosofisk forståelse av inkarnasjon, passivitet, død og oppstandelse. Metodisk står fenomenologi og hverdagsspråksfilosofi sentralt i min forskning. 

Portrettbilde

Rune Blix Hagen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

rha003@uit.no +4777644130
Forskningsinteresser:

- De historiske trolldomsprosessene
- Kildekritikk og informasjonskompetanse
- Historiografi
- Representasjoner av nordområdene i tidlig moderne tid
- Luthersk ortodoksi i Danmark-Norge. 1600-tallet

- Jean Bodin (1529/30-1596) liv, virke, tenkning

Portrettbilde

Torjer Andreas Olsen

Enhet: Senter for samiske studier

Forskningsinteresser:

Samiske og urfolksrelaterte temaer i barnehage, skole og utdanning.

Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

Nordnorsk og samisk religionshistorie.

 

Portrettbilde

Aina Westrheim Ravna

Enhet: Eksperimentell og klinisk farmakologi

Forskningsinteresser:

Forsker på legemidlers virkesteder i kroppen ved hjelp av molekylmodellering, med særlig fokus på legemidler for behandling av kreft og depresjon.

Formidler egen forskning samt populærvitenskapelige emner som sjokolade, krydder og samisk folkemedisin (sjamanisme).

Portrettbilde

Joar Vittersø

Enhet: Institutt for psykologi

Forskningsinteresser:

Quality of life, positive psychology

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no