Kvinnehelse

Portrettbilde

Erik Eik Anda

Enhet: Institutt for samfunnsmedisin

erik.anda@uit.no +4777644844
Forskningsinteresser:

Perinatal epidemiology, registerforskning, global helse og miljøgifter

Portrettbilde

Tina Pettersen Engseth

Enhet: Idrettshøgskolen

Forskningsinteresser:
  • Menstruasjonssyklus og hormonell prevensjon -påvirkning på restitusjon, prestasjon og velvære
  • Den kvinnelige utøveren
  • Kvinnehelse
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Treningsfysiologi
Portrettbilde

Maja-Lisa Løchen

Enhet: Institutt for klinisk medisin

Forskningsinteresser:

Hjerte- og karepidemiologi og forebyggende medisin med fokus på forekomst, risikofaktorer og kjønnsforskjeller for hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt

Portrettbilde

Ingvild Hersoug Nedberg

Enhet: Institutt for helse- og omsorgsfag

Forskningsinteresser:

Jeg er involvert i flere prosjekter relatert til mor-barn helse, hovedsakelig:

- tenåringsgraviditeter og perinatal mortalitet og morbiditet under COVID-19 pandemien i Georgia, ved bruk av det nasjonale georgiske fødselsregisteret (GBR).

- kvinners vurderinger av kvaliteten på norsk og europeisk fødsels- og barselomsorg, ved bruk av spørreskjemaer fra IMAGINE-studien.

Jeg er hovedveileder for 1 PhD-student og biveileder for en 1 PhD-student.

Portrettbilde

Anne-Hedvig Salmi Nordsletta

Enhet: Senter for samiske studier

Forskningsinteresser:

 

Kvinnehelse

Jordmorfag

Urfolkshelse

 

 

Portrettbilde

John Owen Osborne

Enhet: Idrettshøgskolen

Forskningsinteresser:
  • Treningsfysiologi;
  • Kvinnelige idrettsutøvere og fysiologi;
  • Påvirkning av hormonelle prevensjonsmidler på treningsytelse;
  • Nevromuskulær ytelse;
  • Sportsernæring.
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no