ME - kronisk utmattelsessyndrom

Portrettbilde

Kjersti Rønningen Lillevoll

Enhet: Institutt for psykologi

Forskningsinteresser:

 Prosjekter

2022-2028: "Viewing your body from the inside and out (VYBINO): Body image, interoceptive awareness, and BMI in women: exploring interactions in the course of an eating disorder". I dette prosjektet undersøker vi om det finnes en sammenheng mellom interosepsjon (interoceptive awareness), kroppsbilde og BMI hos kvinner med spiseproblemer. Prosjektet er et forskerlinjeprosjekt med stud.psychol Lise Gulli Brokjøb, i samarbeid med Northumbria University.

2016-2020: CFS/ME i nord: Symptomer og funksjon hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encephalomyelitt. I denne studien undersøkes symptomer og funksjon med gjentatte målinger over tre måneder ved bruk av blant annet aktigrafi.

2019-2024: Patient-reported experience in child and adolescent mental health care. Aspects of patient’s mental health status and life situation as predictors of user satisfaction. I dette prosjektet undersøkes pasienter og deres foreldres brukertilfredshet med tjenestene i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Prosjektet er et dobbeltkompetanseprosjekt samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge. Ph.d-student: Yngvild Arnesen. Prosjektleder: Børge Mathiassen. 

2022-2025: "Effects of skills training in cognitive therapy for social anixety disorder: A dismantling study". I dette prosjektet undersøker vi om ulike former for opplæring i kognitiv terapi gir forskjeller i utbytte. Prosjektet er et samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi. Prosjektleder: Veronica Lorentzen

2020-2024: "The head and heart connection" Et prosjekt om hjertepasienters psykiske helse. I dette prosjektet undersøker vi psykisk helse før og etter første hjerteinfarkt hos hjertepasienter. Prosjektet tar utgangspunkt i data fra Tromsøundersøkelsen. Prosjektleder: Geir Lorem

Veiledning

PSY-2901 Hovedoppgave

PSY-2002 Bacheloroppgave

Ph.d-veiledning

Portrettbilde

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Institutt for psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er knyttet til klinisk psykologisk fagutvikling og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av aktiviteter innen depresjonsforskning, psykisk helse hos barn og unge, perinatal psykisk helse, psykiske traumer, medisinsk uforklarte symptomer, forebygging, lavterskeltilbud, mestringsgrupper og psykoterapi. Jeg arbeider både med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Hovedinteresser er a) depresjon og kognitiv sårbarhet, b) psykisk helse hos barn og unge, c) klinisk sped- og småbarnspsykologi, d) perinatal psykisk helse, e) psykiske traumer, d) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarte fysiske symptomer, e) klinisk helsepsykologi, f) behandlingsforskning, forebygging, og tidlig intervensjon, g) visuelle metoder i forskning og behandling, h) lærings- og mestringsgrupper, i) brukermedvirkning og samhandling, og j) allmennrettet formidling av forskningsbasert kunnskap.

Nettsider til forsknings- og fagutviklingsprosjekter som jeg er eller har vært prosjektleder for:

1. Depresjon og kognitiv sårbarhet

2. God start for små i nord

3. Psykhjelpen

4. Blues Mothers

Selvhjelpsbok:

1. Babyblues 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no