Veronica Lorentzen


Klinikkleder psykologisk klinikk

Stillingsbeskrivelse

Klinikkleder, Psykologisk klinikk, Institutt for Psykologi, Universitetslektor, Psykologspesialist

 

 • Veronica Lorentzen, Kenneth Fagermo, Bjørn Helge Handegård, Simon-Peter Neumer, Ingunn Berta Gjerdåker Skre :
  Long-term effectiveness and trajectories of change after treatment with SMART, a transdiagnostic CBT for adolescents with emotional problems
  BMC Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Veronica Lorentzen, Bjørn Helge Handegård, Connie Malén Moen, Kenth Solem, Kjersti Lillevoll, Ingunn Skre :
  CORE-OM as a routine outcome measure for adolescents with emotional disorders: factor structure and psychometric properties
  BMC Psychology 20. august 2020 ARKIV / DOI
 • Veronica Lorentzen, Kenneth Fagermo, Bjørn Helge Handegård, Ingunn Skre, Simon-Peter Neumer :
  A randomized controlled trial of a six-session cognitive behavioral treatment of emotional disorders in adolescents 14–17 years old in child and adolescent mental health services (CAMHS)
  BMC Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Yngvild Arnesen, Elisabeth Ovanger Barrett, Agnes Bohne, Karen Hopmann, Ragnhild Sørensen Høifødt m.fl.:
  Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge
  Morgenbladet 2021
 • Veronica Lorentzen, Kenneth Fagermo, Handegård Bjørn- Helge, Ingunn Skre, Simon-Peter Neumer :
  En SMART metode i BUP? Korttids behandling av emosjonelle lidelser hos ungdom med SMART programmet. En kontrollert randomisert studie
  2017
 • Veronica Lorentzen, Kenneth Fagermo, Bjørn- Helge Handegård, Simon-Peter Neumer, Ingunn Skre :
  En SMART metode i BUP?
  2016
 • Veronica Lorentzen, Kenneth Fagermo, Handegård Bjørn- Helge, Simon-Peter Neumer, Ingunn Skre :
  Being really SMART? An effectiveness study of a new treatment for adolescents with emotional disorders.
  2016
 • Veronica Lorentzen, Kenneth Fagermo, Handegård Bjørn- Helge, Ingunn Skre, Simon-Peter Neumer :
  Korttidsbehandling av emosjonelle lidelser med SMART. Foreløpige resultater fra en kontrollert randomisert studie
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Klinisk psykologi og praksisnære tema som emosjonelle lidelser, barn og ungdom, diagnostikk, terapiforskning, kognitiv terapi, veiledning og terapeututvikling. Interessert i både kvantitative og kvalitative metoder.

  Undervisning

  Leder for Psykologisk klinikk, UIT og emneansvarlig for klinisk praksis på 4- årsenhet for samtlige praksissteder.
  Underviser i kliniske tema, spesielt kognitiv terapi for barn og ungdom
  Kliniske spesialfelt er veiledning og kognitiv terapi (Veilederutdanning Norsk Psykologforening, samt kognitiv terapeut og veileder Norsk forening for kognitiv terapi, NFKT)
  TEO-H5 5.529

  Klikk for større kart