Likestilling

Foto: Bilde: Nicolas Menijes Crego
Portrettbilde

Bodil Hansen Blix

Enhet: Institutt for helse- og omsorgsfag

Forskningsinteresser:

Jeg er sykepleier og PhD, og jobber som professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Jeg er fagansvarlig for Master i aldring og geriatrisk helsearbeid. Jeg er leder for forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord. Forskningen min hører hjemme i skjæringspunktet mellom kritisk gerontologi, narrativ gerontologi og helsetjenesteforskning, og jeg har en særlig interesse for ulikhet i helse og helsetjenester. Jeg er interessert i eldre menneskers liv og helse, og har en særskilt interesse for eldre samer. Min metodekompetanse er først og fremst innen kvalitativ forskning generelt og narrativ forskning spesielt.

Jeg er professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Der er jeg tilknyttet forskningsgruppen Forhandling om fortelling.

Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for omsorgsforskning

Redaksjonsmedlem i Journal of Aging Studies

Medlem av arbeidsgruppen for den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

Medlem av ph.d.-utvalget for Sygepleje og Sundhedsvidenskap ved Ilisimatusarfik, Grønlands universitet

Fast spaltist i Tidsskriftet Sykepleien

Du kan lese mer om ting jeg er opptatt av her og høre litt mer her

Portrettbilde

Kjersti Fjørtoft

Enhet: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forskningsinteresser:

Politisk filosofi, demokrati, medborgerskap, rettferdighetsteori, offentlig fornuft, global rettferdighet, feminisme, etikk, forskningsetikk.

Portrettbilde

Siv Ellen Kraft

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

Samisk samtidsreligion, urfolksreligion

Leder av forskningsprosjektet Indigenous Religion(s). Local Grounds, Global Networks, NFR 2015-2020

Portrettbilde

Torjer Andreas Olsen

Enhet: Senter for samiske studier

Forskningsinteresser:

Samiske og urfolksrelaterte temaer i barnehage, skole og utdanning.

Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

Nordnorsk og samisk religionshistorie.

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no