Kvinner og kjønn

Foto: Jonatan Ottesen/UiT
Portrettbilde

Hege Kristin Andreassen

Enhet: Senter for omsorgsforskning Nord

Forskningsinteresser:
  • Helsesosiologi
  • Helsetjenesteforskning
  • Digitalisering og teknologi i helsetjenesten
  • Kjønnsforskning
  • Kvalitative metoder

 

Portrettbilde

Marit Aure

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

marit.aure@uit.no +4777645622
Forskningsinteresser:

Kompetanse og forskningsområde
Internasjonal migrasjon og integrering, mobilitet, flerkulturelle samfunn, arbeidsmigrasjon, arbeidskraftbehov, arbeidsliv, kjønn, kvinner, menn, likestilling, kvinner i ledelse, kvinner i STEM-fag,  flytteprosesser, kystsamfunn, frivillig arbeid, feministisk teori og metode, bolyst, stedsforskning og stedsutvikling.

Portrettbilde

Bodil Hansen Blix

Enhet: Institutt for helse- og omsorgsfag

Forskningsinteresser:

Jeg er sykepleier og PhD, og jobber som professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Jeg er fagansvarlig for Master i aldring og geriatrisk helsearbeid. Jeg er leder for forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord. Forskningen min hører hjemme i skjæringspunktet mellom kritisk gerontologi, narrativ gerontologi og helsetjenesteforskning, og jeg har en særlig interesse for ulikhet i helse og helsetjenester. Jeg er interessert i eldre menneskers liv og helse, og har en særskilt interesse for eldre samer. Min metodekompetanse er først og fremst innen kvalitativ forskning generelt og narrativ forskning spesielt.

Jeg er professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Der er jeg tilknyttet forskningsgruppen Forhandling om fortelling.

Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for omsorgsforskning

Redaksjonsmedlem i Journal of Aging Studies

Medlem av arbeidsgruppen for den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

Medlem av ph.d.-utvalget for Sygepleje og Sundhedsvidenskap ved Ilisimatusarfik, Grønlands universitet

Fast spaltist i Tidsskriftet Sykepleien

Du kan lese mer om ting jeg er opptatt av her og høre litt mer her

Portrettbilde

Kjersti Fjørtoft

Enhet: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forskningsinteresser:

Politisk filosofi, demokrati, medborgerskap, rettferdighetsteori, offentlig fornuft, global rettferdighet, feminisme, etikk, forskningsetikk.

Portrettbilde

Marit Anne Hauan

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

marit.hauan@uit.no +4777645030
Forskningsinteresser:

Jeg er folklorist med hovedfokus på polar kulturvitenskap.

Forskningsinteresser er polar fangst og polare maskuliniteter! Ei bok med tittelen Polare maskuliniteter - fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time lanseres i høst. Hauan har vært direktør for Tromsø museum Universitetsmuseet i 12 år, har produsert en rekke utstillinger og er engasjert i forskning innen museologi. Hun var redaktør for bøkene Museologi på norsk og Kjønn på museum. Nordnorsk fortelletradisjon og folketro er også en eviglang forskningsinteresse.

Nå står forsknings- og utstillingsprosjektet Queering the Polarmuseum i fokus. Hauan leder forskningsgruppa XARC Exploration, Exploitation and Exposition of the Gendered Heritage of the Arctic.

Portrettbilde

Lisa Katrin Losleben

Enhet: Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskningsinteresser:

My research is driven by the wish to analyze power relations in the narratives that infuse societies both in history, present and future times. Being a feminist scholar, I have broadened my focus from analyzing the existing stories about one specific historic actor (in my Ph.D.) and re-narrating it to scrutinizing dominant tropes in (popular) Western culture. I aim to unpack the potential of the humanities to contribute to a better understanding of the cultural aspects of the current environmental crisis. With my actual research, I move beyond persistent Western narratives on environment and climate change to understand how places can be understood also through embodied knowledges, and what impact this could have on the living and dying of humans and other than humans. My research draws from feminist and critical theories, and examines knowledges, places, and relations. Wondering what knowledges become audible for whom and which not and for whom not, I try to think through sensory, artistic, local, and Indigenous knowledges with a geographical focus on the North of Norway/Northern Sápmi. I am PI of Arctic Auditories - Hydrospheres of the High North (NFR 325506, 2021-25). Moreover, I serve as a member of the advisory board of ECO_CARE (DIKU, PI: Margherita Paola Poto and Giulia Parole) and of WoVen (NFR 2021-26, PI: Melania Bucciarelli, NTNU) and am a member of the ThinkTank Sustainability at UiT. Since 2016, I have been co-editor of the European Journal of Musicology

Portrettbilde

Ann Therese Lotherington

Enhet: Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskningsinteresser:

I mitt arbeid utforsker jeg måter vi kan leve sammen på til tross for ulikhet i alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet, etnisitet og/eller andre forskjellsskapende mekanismer. Spørsmål om hvordan vi kan fremme samhandling og integrasjon i samfunnet uten å standardisere levemåter står sentralt. Det er spørsmål som er særlig presserende for individer og grupper av mennesker som ikke har eller vil kunne ha mulighet til å leve opp til en gitt standard.

I min nåværende forskning retter jeg søkelyset mot personer som har utviklet kognitiv svikt i voksen alder, ofte i form av en demenssykdom, og spør hvordan hverdagslivet kan organiseres for å sikre at deres potensielle bidrag til samfunnsutviklingen aktualiseres og at deres medborgerskap opprettholdes. Det gjør jeg ved å  undersøke interaksjon og samhandling gjennom kreative prosesser og kunstnerisk aktivitet. Den metodologiske tilnærmingen er kvalitativ kunstbasert forskning, mens jeg teoretisk anvender sosiologiske perspektiver som Science and Technology Studies (STS), materiell feministisk teori og citizenship/medborgerskapsteori. 

Portrettbilde

Maja-Lisa Løchen

Enhet: Institutt for klinisk medisin

Forskningsinteresser:

Hjerte- og karepidemiologi og forebyggende medisin med fokus på forekomst, risikofaktorer og kjønnsforskjeller for hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt

Portrettbilde

Svein Arne Pettersen

Enhet: Idrettshøgskolen

Forskningsinteresser:

Fysisk trening i fotball/lagidretter

Teknologi i idrett

Tracking og testing av idrettsutøvere

Fysisk aktivitet og treningspåvirkning av barn, unge og voksne

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no