Kreft og kreftmedisiner

Foto: Kjetil Rydland
Portrettbilde

Jeanette Hammer Andersen

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

marin bioprospektering, bioaktivitetstesting og identifisering av nye naturstoff som kan bli ny medisin

Portrettbilde

Lill-Tove Rasmussen Busund

Enhet: Institutt for medisinsk biologi

Forskningsinteresser:

Biomarkører i blod og kreftsvulster som kan gi informasjon om framtidig kreftsykdom, hvilken type kreftsykdom, prognose av kreftsykdommen, hvilken behandling som gir effekt og tilbakefall av kreftsykdom. 

Portrettbilde

Espen Holst Hansen

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

Mitt ansvarsområde i Marbio er kjemisk karakterisering av bioaktive naturstoffer fra arktiske planter, dyr og mikroorganismer. Jeg jobber hovedsaklig med følgende teknikker:

 • Massespektrometri (MS)
 • Kromatografi
Portrettbilde

Terje Johansen

Enhet: Autophagy Research Group

Forskningsinteresser:

Autofagi, celle signalering og genregulering med relevans for kreft,nevrodegenererende sykdommer og forsvar mot intracellulære infeksjoner.

Portrettbilde

Ole Morten Seternes

Enhet: Cellesignalering og målrettet terapi

Forskningsinteresser:

Cell signalling and protein kinases regulation with relevance to cancer. Drug discovery for compunds with anti-cancer activities. 

Portrettbilde

Arne O. Smalås

Enhet: Fakultet for naturvitenskap og teknologi

arne.smalas@uit.no +4777644070
Forskningsinteresser:
 • Makromolekylers struktur og funksjon
 • Det molekylære opphav til enzymers kuldeadaptasjon
 • Utvikling av enzymer for anvendelse
 • Bioprospektering
Portrettbilde

Elisabete Weiderpass Vainio

Enhet: Institutt for samfunnsmedisin

Forskningsinteresser:

My research interest is mainly on etiological factors in female cancers. In the project "Women's Lifestyle and Health" we try to identify potentially modifiable risk factors for cancers of the breast, ovarian, endometrium, colorectum and skin, as well as for cardiovascular diseases (myocardial infarction, stroke) and overall mortality. I am also interested in factors affecting cancer survival. I coordinate the Ugandan collaboration on infections diseases and cancer, where we are studying the role of infectious agents such as HIV, human papilloma viruses (HPV), and EBV in the etiology of cancer of the cervix uteri, conjunctiva, and Burkitt’s Lymphoma, hormones and cancer, cancer research in developing countries.

 • Etiological and prognostic cancer research
 • Cancer in low-income countries
 • Infections and cancer
 • Lifestyle and cancer
 • Women and cancer
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no