Ledelsens blogg

Universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) vedtok 19.juni at Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU) og Det kunstfaglige fakultetet (Kunstfak) skal slås sammen. Den nye enheten skal være i funksjon fra 1.januar 2019.

Av Husebekk, Anne
Postet 28.06.2018 22:13 Les hele innleggetDenne uken er du kanskje en av dem som skal gjøre et viktig valg. Du er kanskje i ferd med å bestemme deg for å søke høyere utdanning ved et universitet eller en høyskole. I Nord-Norge vil mange søke om plass ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Hvorfor er det et godt valg?

Av Husebekk, Anne
Postet 03.05.2018 10:45 Les hele innlegget28. mars er det nøyaktig 50 år siden Stortinget fattet vedtak om opprettelse av et universitet i nord. Beslutningen har hatt avgjørende betydning for landsdelen, men hvordan ser det ut fremover?

Av Husebekk, Anne
Postet 28.03.2018 09:40 Les hele innleggetJeg ser for meg at universitetene er viktige på to måter. Det første er å lage utdanninger som er moderne og fremtidsrettede. Kanskje er tiden inne for å diskutere et felles første år for alle studenter. Det andre er å legge til rette for etter- og viderutdanninger.

Av Husebekk, Anne
Postet 20.02.2018 12:34 Les hele innleggetDet er på høy tid at Norge får sin første sykepleierutdanning på samisk, og den bør ligge i nord. Vi er klar, men mangler finansiering!

Av Husebekk, Anne
Postet 03.10.2017 15:12 Les hele innleggetErik Røsæg peker i et innlegg i Aftenposten den 15.september på betydningen av at norsk polarforskning får en bred nasjonal plattform. Det er vi enig i. Vi er også enig i at det må være større grad av nasjonalt (og internasjonalt) samarbeid om polarforskningen. En av de svakheter som evalueringen av norsk polarforskning fremhever, er nettopp at det er for lite samarbeid, ikke minst knyttet til deling av data, og evalueringen antyder en manglende tillit mellom ulike institusjoner som driver med polarforskning.

Av Husebekk, Anne
Postet 19.09.2017 14:37 Les hele innleggetI dag tar vi et langt skritt i retning av mer åpen forskning ved UiT.

Av Husebekk, Anne
Postet 31.08.2017 15:13 Les hele innleggetI Aftenposten 16.8. tar rektor Jon E. Bakke til ordet for å stoppe den nye lærerutdanningen ”før den ødelegger skolen”. I dag har jeg svart i Aftenposten.

Av Jakobsen, Wenche
Postet 24.08.2017 08:00 Les hele innleggetAv Husebekk, Anne
Postet 18.08.2017 17:21 Les hele innleggetUiT utgjør en forskjell i nord. Hvert år utdanner vi mer enn 2.700 kandidater. De fleste av dem blir i nord og bidrar med viktig kompetanse i næringsliv og offentlig sektor. I tillegg forsker vi innenfor de fleste fagområder: forskning som gir grunnlag for undervisning, forskning som gir grunnlag for nytt næringsliv, forvaltning, politiske beslutninger, forbedret helse, bedre IT-løsninger, sunnere oppdrettsfisk, for fred i Arktis og i verden, og for bevaring av samisk språk og kultur. UiT bidrar sterkt i klima- og miljøforskning både til havs og til lands. Våre fagmiljø på havrett, kjemi og språkvitenskap er i internasjonal toppklasse.

Av Husebekk, Anne
Postet 15.06.2017 12:25 Les hele innleggetSkip to main content