Ledelsens blogg

Klimaendringene er dramatiske. I Arktis skjer oppvarmingen over dobbelt så raskt som lenger sør, og det er viktig at UiT Norges arktiske universitet (UiT) forsker på årsaker til og virkning av klimaendringene samtidig som det forskes på hvordan vi kan tilpasse oss de forandringen som vil komme. Senter for «Arktisk gasshydrat, miljø og klima» – CAGE forsker på utslipp av klimagassen metan, og det var derfor filmregissør Leila Conners kontaktet forskere ved CAGE da hun sammen med filmprodusent Leonardo diCaprio ønsket å formidle kunnskap om klimaendringene.

Av Husebekk, Anne
Postet 19.06.2019 12:03 Les hele innleggetNordområdene er Norges viktigste strategiske og utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen planlegger en ny nordområdemelding som skal ferdigstilles høsten 2020. UiT Norges arktiske universitetet (UiT) skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vårt innspill til arbeidet med meldingen inneholder en rekke konkrete forslag til tiltak i nord som kan gjøre det nordlige Norge til en region for fremtidsrettet utvikling i Arktis. UiT og våre mange samarbeidspartnere har klare forventninger til meldingens innhold og regjeringens oppfølging av tiltak.  

Av Husebekk, Anne
Postet 09.05.2019 15:53 Les hele innleggetØnsker du å være en drivkraft i nord, finne svar på viktige spørsmål og legge grunnlaget for en god yrkeskarriere? Ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) tilbyr vi 251 spennende og fremtidsrettede studieretninger, og velger du å studere hos oss, er sjansene store for å få en relevant jobb kort tid etter at studiene er avsluttet.

Av Husebekk, Anne
Postet 12.04.2019 10:25 Les hele innleggetRektors tale i Árdna i forbindelse med sámi álbmotbeaivi - samenes nasjonaldag 6. februar 2019.

Av Husebekk, Anne
Postet 06.02.2019 15:48 Les hele innleggetNobels fredspris for 2018 ble den 10. desember tildelt Nadia Murad og Denis Mukwege. De får begge prisen for kampen mot seksualisert vold/krigføring. Det gjør inntrykk å høre det de beskriver. Historiene er forskjellige, men også like.

Av Husebekk, Anne
Postet 13.12.2018 11:01 Les hele innleggetDet har gått 50 år siden Stortinget vedtok å opprette Universitetet i Tromsø. Etter flere fusjoner med høgskoler i landsdelen, har universitetet i dag fire store campuser og seks små, i hele Nord-Norge. Mer enn 60 000 kandidater er uteksaminert, og det er UiT kandidater i alle nordnorske kommuner. UiT Norges arktiske universitet har bidratt til utvikling og velferd i nord. UiT har gjort en forskjell.

Av Husebekk, Anne
Postet 19.09.2018 14:58 Les hele innleggetUniversitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) vedtok 19.juni at Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU) og Det kunstfaglige fakultetet (Kunstfak) skal slås sammen. Den nye enheten skal være i funksjon fra 1.januar 2019.

Av Husebekk, Anne
Postet 28.06.2018 22:13 Les hele innleggetDenne uken er du kanskje en av dem som skal gjøre et viktig valg. Du er kanskje i ferd med å bestemme deg for å søke høyere utdanning ved et universitet eller en høyskole. I Nord-Norge vil mange søke om plass ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Hvorfor er det et godt valg?

Av Husebekk, Anne
Postet 03.05.2018 10:45 Les hele innlegget28. mars er det nøyaktig 50 år siden Stortinget fattet vedtak om opprettelse av et universitet i nord. Beslutningen har hatt avgjørende betydning for landsdelen, men hvordan ser det ut fremover?

Av Husebekk, Anne
Postet 28.03.2018 09:40 Les hele innleggetJeg ser for meg at universitetene er viktige på to måter. Det første er å lage utdanninger som er moderne og fremtidsrettede. Kanskje er tiden inne for å diskutere et felles første år for alle studenter. Det andre er å legge til rette for etter- og viderutdanninger.

Av Husebekk, Anne
Postet 20.02.2018 12:34 Les hele innlegget