Innlegg postet i struktur :


Universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) vedtok 19.juni at Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU) og Det kunstfaglige fakultetet (Kunstfak) skal slås sammen. Den nye enheten skal være i funksjon fra 1.januar 2019.

Av Husebekk, Anne
Postet 28.06.2018 22:13

Les hele innleggetInnen fire av de sju fagfelt hvor det er betydelig faglig aktivitet i Nord-Norge, så har forskningen ved UiT/UNN større internasjonal gjennomslagskraft enn den fra tilsvarende fagmiljøer i Oslo-området. Det kan landsdelen være stolt av!

Av Husebekk, Anne
Postet 03.09.2014 12:34

Les hele innleggetI sommer har det vært flere innlegg i media om oppdraget fra kunnskapsministeren til universiteter og høgskoler om å vurdere sin plass i en sektor med færre institusjoner, der målet er å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning.
Debatt er en viktig del av denne prosessen, ikke bare for institusjonene selv, men også for Norge som en ledende kunnskapsnasjon.

Av Husebekk, Anne
Postet 05.08.2014 10:20

Les hele innlegget