Innlegg postet i debatt :


Klimaendringene er dramatiske. I Arktis skjer oppvarmingen over dobbelt så raskt som lenger sør, og det er viktig at UiT Norges arktiske universitet (UiT) forsker på årsaker til og virkning av klimaendringene samtidig som det forskes på hvordan vi kan tilpasse oss de forandringen som vil komme. Senter for «Arktisk gasshydrat, miljø og klima» – CAGE forsker på utslipp av klimagassen metan, og det var derfor filmregissør Leila Conners kontaktet forskere ved CAGE da hun sammen med filmprodusent Leonardo diCaprio ønsket å formidle kunnskap om klimaendringene.

Av Husebekk, Anne
Postet 19.06.2019 12:03

Les hele innleggetNordområdene er Norges viktigste strategiske og utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen planlegger en ny nordområdemelding som skal ferdigstilles høsten 2020. UiT Norges arktiske universitetet (UiT) skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vårt innspill til arbeidet med meldingen inneholder en rekke konkrete forslag til tiltak i nord som kan gjøre det nordlige Norge til en region for fremtidsrettet utvikling i Arktis. UiT og våre mange samarbeidspartnere har klare forventninger til meldingens innhold og regjeringens oppfølging av tiltak.  

Av Husebekk, Anne
Postet 09.05.2019 15:53

Les hele innleggetInnen fire av de sju fagfelt hvor det er betydelig faglig aktivitet i Nord-Norge, så har forskningen ved UiT/UNN større internasjonal gjennomslagskraft enn den fra tilsvarende fagmiljøer i Oslo-området. Det kan landsdelen være stolt av!

Av Husebekk, Anne
Postet 03.09.2014 12:34

Les hele innleggetI sommer har det vært flere innlegg i media om oppdraget fra kunnskapsministeren til universiteter og høgskoler om å vurdere sin plass i en sektor med færre institusjoner, der målet er å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning.
Debatt er en viktig del av denne prosessen, ikke bare for institusjonene selv, men også for Norge som en ledende kunnskapsnasjon.

Av Husebekk, Anne
Postet 05.08.2014 10:20

Les hele innlegget