Neste steg

Universitetsstyret besluttet i møtet 17. juni at den neste rektoren ved UiT skal ansettes. Hva betyr det for UiT?

Av Husebekk, Anne
Postet 24.06.2020 08:58

Det betyr at rektorstillingen blir utlyst med en betenkning og en prosess frem til ansettelse som må planlegges nøye. Det skal utarbeides kvalifikasjonskrav som vedtas av styret i august.

Erfaringer fra andre universitet tilsier at vi kan forvente mange søkere til rektorstillingen. Et bredt sammensatt innstillingsråd skal med utgangspunkt i de foreliggende kvalifikasjonskrav vurdere søkernes egnethet og kvalifikasjoner før universitetsstyret gjør tilsetting av ny rektor.

Ordningen betyr at UiT får enhetlig ledelse på alle nivåer; på institutt-, fakultets- og institusjonsnivå. I tillegg til rektor, skal det ansettes én eller flere prorektorer og viserektorer.

Bakgrunnen for mitt standpunkt i saken er et ønske om å etablere gode rammebetingelser for den nye rektoren som ansettes i 2021. Det var gode argumenter for både valgt og ansatt rektor og min beslutning ble tatt etter nøye overveielser og mye tvil, vel vitende om de innspillene som var kommet fra ansatte og studenter.

To argumenter har vært avgjørende for mitt standpunkt; prosessen for utvelgelse og ansettelse av rektor og prinsippet om enhetlig ledelse. Jeg mener også at en god ekstern styreleder vil være en fordel for UiT. Det er ikke alltid lett å se at rektor er viktig for ledelsen av UiT med unntak av rollen som styreleder. Min erfaring tilsier at rektor bør ha en godt beskrevet stilling og at styret har mulighet til å vurdere rektors innsats regelmessig.

Som enhetlig leder vil den nye rektoren være øverste leder av administrasjonen. Hvordan administrasjonen under rektor skal ledes vil først avklares av universitetsstyret på et senere tidspunkt. Universitetsdirektøren og assisterende universitetsdirektør fortsetter i sine nåværende stillinger frem til ny rektor har tiltrådt, 1. august 2021.

Dagens avdelingsstruktur i administrasjonen endres ikke som direkte følge av vedtaket om å tilsette rektor. Pågående prosesser i administrasjonen fortsetter også som planlagt. Dyktige og dedikerte ansatte har vært, er og skal være bærebjelken for vår virksomhet. Det er viktig for meg å understreke at jeg setter stor pris på alle som har sitt arbeid i UiTs ledelse og administrasjon, de fagansatte og ansatte i alle deler av det store UiT. 

Alle arbeidsoppgavene som utføres er viktige for et velfungerende UiT uavhengig av om rektor er tilsatt eller valgt.