Et viktig valg

Denne uken er du kanskje en av dem som skal gjøre et viktig valg. Du er kanskje i ferd med å bestemme deg for å søke høyere utdanning ved et universitet eller en høyskole. I Nord-Norge vil mange søke om plass ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Hvorfor er det et godt valg?

Av Husebekk, Anne
Postet 03.05.2018 10:45

  1. UiT har studenter på ti studiesteder i Nord-Norge. De aller fleste studentene finnes i Tromsø, Alta, Narvik og Harstad.
  2. UiT har både studier der du faktisk må være på et studiested og studier som kan gjennomføres via nett, ofte med noen samlinger på et studiested.
  3. Det finnes 228 studieprogram å velge mellom. Noen studier er ettårige, mens de aller fleste er bachelorstudier i tre år, master i to år eller integrerte program som tar fem eller seks år.
  4. Høyere utdanning gir gode muligheter i arbeidsmarkedet etter avsluttede studier. Undersøkelser gjort ved UiT viser at mer enn 80 % av studentene har relevant arbeid tre måneder etter avsluttede studier. Noen av studentene fortsetter sin yrkeskarriere på universitetet. De aller fleste finner arbeid i offentlig eller privat sektor.

Hvilket studieprogram bør du velge?

Det kan være vanskelig å velge når tilbudene er så mange. Men uansett hva du velger, vil studiene gi deg noen grunnleggende ferdigheter som vil gjøre deg attraktiv og viktig for arbeidslivet:

  1. Du vil lære å tilegne deg kunnskap på en kritisk og analytisk måte.
  2. Du vil lære å fremstille kunnskap på en god og kvalitetssikret måte.
  3. Du vil være bedre i stand til å skille mellom «falske» og «ekte» sannheter.

De aller fleste som utdanner seg i årene fremover vil få jobber som er annerledes enn de vi kjenner i dag, de vil skifte jobb flere ganger i løpet av yrkeslivet og vil ha behov for kunnskapspåfyll med jevne mellomrom. Det betyr at det valget du gjør 15. april, ikke nødvendigvis er relevant for hele din yrkeskarriere. Men de grunnleggende kunnskapene du får gjennom studiene, vil alltid være nyttige.

Høyere utdanning gir mange muligheter. Norges utenriksminister studerte jus ved UiT. Norges forsvarsminister har også vært student hos oss og har studert kristendom livssyn, prosjektledelse og markedsføring for reiselivet ved UiT. Tromsøs ordfører har masterutdannelse fra UiT. I alle nord-norske kommuner og i svært mange bedrifter finnes medarbeidere med utdannelse fra UiT. Selv studerte jeg medisin ved UiT og ble rektor.

Valget er viktig og kan være vanskelig, men det er vanskelig å velge feil. Høyere utdanning lønner seg uansett. Til lykke med søknaden.