Polar stolthet sjøsatt

Byggingen av Norges nye polare forskningsskip Kronprins Haakon har nådd en ny milepæl.

Av Husebekk, Anne
Postet 27.02.2017 21:22

Kronprins Haakon sjøsetting

Mandag ble skipet sjøsatt i dokk i Italia. Verftet Fincantieri inviterte til en seremoni hvor direktørene for Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet og jeg som rektor ved UiT Norges arktiske universitet klippet snoren som markerte at skipet er sjødyktig.

Fincantieri er et globalt selskap med 20 verft i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Asia. Sjøsettingsseremonien er en tradisjon hos verftet. 

Skipet kommer til Norge til høsten for sluttutrustning. Sytti prosent av utstyr og instrumentering om bord vil komme fra norske leverandører.  Når skipet kommer i drift vil det gi muligheter for kunnskapsinnhenting som langt overgår det som hittil har vært mulig. Om rundt ett år vil det polare forskningsskipet bli døpt i Tromsø.

UiT vil være den største brukeren av forskningsfartøyet, som vil åpne for helt nye forskningsmuligheter.
Foto: Gunn Sissel Jaklin, Norsk Polarinstitutt