Akademia og arbeidsliv, to alen av samme stykke?

- Vi kan jo ikke gå ut i felten og begynne å arbeide uten å ha kjent lukta av feskeslog i nesa.

Av Husebekk, Anne
Postet 15.03.2016 08:39

Peter F. Hjort banner

Sitatet tilhører en student på fiskeri- og havbruksvitenskap ved UiT. Hun skal ta emnet ”Fiskeri- og havbruksnæringen i praksis”. Dette emnet er laget for å gi studenter et etterlengtet praksisopphold som en del av studiet. Det bygger bro mellom teori og praksis. Grunnlaget for dette prosjektet ble lagt av fagmiljøene og næringen sammen, da de møttes på Peter F. Hjort-seminaret ved UiT i fjor. Det er ett av flere eksempel på konkrete resultat av denne møteplassen.

Denne uken finner den andre utgaven av Peter F. Hjort-seminaret sted. Seminaret er et ledd i universitetets invitasjon til arbeidslivet om et aktivt samarbeid. Seminaret ble fulltegnet på kort tid. Denne felles interessen fra næringslivet og fagmiljøene er sunn og lover godt.

Seminaret i år vil overordnet ha fokus på næringsutvikling, innovasjon og samarbeidsmuligheter knyttet til flere viktige områder i arbeidslivet.

  • Norge et ansvar for å bidra til fremtidens grønne energiformer. Klimaavtalen i Paris er ambisiøs når det gjelder reduksjon i utslipp av klimagasser. Selv om Norge er godt forsynt med fornybar energi, må universitetet utdanne kandidater og bidra med forskning som kan håndtere både fossil og fornybar energi på en måte som bidrar til å nå målene.
  • Det er krevende å møte morgendagens helsebehov. Økt bruk av helseteknologi kan bety et mindre arbeidskrevende helsevesen og være et viktig bidrag til utviklingen av morgendagens kommunehelsetjeneste.
  • Oljevernberedskap er en ekstra utfordring i arktiske farvann, og konsekvenser av oljesøl i nord kan være annerledes enn i der vannet er varmere. Bransjen og fagmiljøene må diskutere behovene for kompetanse og forskning.
  • Havbruk blir stadig mer krevende med tanke på teknologiske løsninger knyttet til anlegg på land, kystnært og i nye bruk langt til havs. Det kreves også kompliserte teknologiske løsninger knyttet til smoltproduksjon og håndtering av slakt og tilrettelegging av produkter for markedet. Villfiske stiller også krav til teknologi.

Når vi samler arbeids- og næringsliv fra hele Nord-Norge til felles arbeidsøkter med våre fagmiljø, er det vel vitende om at mange næringer står overfor krevende tider. I nord er det fortsatt vekst, og veksten i nord kommer til å fortsette. Studenter, kandidater og forskere ved UiT kommer fortsatt til å spille en avgjørende rolle for den veksten.

Men i den videre utviklingen av landsdelen kommer våre samarbeidspartnere i arbeidslivet til å bli enda viktigere enn før; de vil, mer enn tidligere, være med på å bestemme hva vi kommer til å satse på og hvilke ringvirkninger vår utdanning, forskning og formidling vil skape. Og våre fagmiljø må bidra til nødvendige omstillinger i møte med endrede rammebetingelser. Det er derfor vi har åpnet den samarbeidsarenaen Peter F. Hjort-seminaret er.

Jeg gleder meg til årets seminar!​